Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie

Unterschrift
42/705/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
44975

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1883, 1886-1917 Księgi małżeństw 1882,1885, 1893-1894,1900,1909,1914,1916,1919,1926,1933, 1937 Księgi zgonów 1874-1889, 1893-1894,1899-1909,1914,1916-1919,1923,1929-1937 Rejestry alfabetyczne do księgi urodzeń 1874-1904 skorowidz zgonów 1937 Akta zbiorcze urodzeń 1892-1917, 1960-2013

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937, 1960-2013

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1874-1937, 1960-2013, 1960-2013.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Allenstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

156

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

156

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

5.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak