Superintendentura w Olsztynie

Unterschrift
42/1383/0
Anzahl der Serien
10
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Sprawy kościelne zarządzenia i instrukcje, wybory organów kościelnych, 1895-1932 sygn. 1-4 sprawy synodów, 1891-1899 sygn. 5-8 wizytacje parafii, 1893-1897 sygn. 9-14 sprawozdania o stanie parafii i diecezji, 1892-1898 [1904] sygn. 15-18 tabele statystyczne ochrzczonych, zaślubionych, zmarłych, konfirmowanych, komunikujących, 1893-1895 sygn. 19 propaganda wiary, 1893-1899 sygn. 20-21 opieka duszpasterska, misje wewnętrzne, 1881-1940 sygn. 22-23 fragmenty książek, czasopisma, 1925-1934 sygn. 24-27 rachunkowość, 1878-1889 sygn. 28-29 pomoce kancelaryjne, 1902-1912 sygn. 30-31

Die Geschichte des Schöpfers:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendentura olsztyńska została utworzona w 1893 r. z części diecezji lidzbarskiej. W jej skład wchodziło 7 parafii: olsztyńska, biskupiecka, reszelska, bisztynecka, jeziorańska, barczewska i nowowiejska.

Extreme Termine:

1878-1940

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1878-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Superintendentur Allenstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

31

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

31

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak