Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słoneczniku pow. morąski

Signatur
42/2112/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
109

Inhalt:

Protokoły posiedzeń plenarnych, narad aktywu partyjnego, plany pracy i sprawozdania Komitetu Gminnego PZPR, 1949-1954 sygn. 1.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Komitety Gminne PZPR powstały w latach 1948-1949 po Kongresie Zjednoczeniowym, który odbył się w dniach 15. 12. 1948 - 22. 12. 1948. Działały na terenie gminnych rad narodowych i podporządkowane były komitetom powiatowym PZPR. Najważniejszym organem Komitetu Gminnego była konferencja sprawozdawczo-wyborcza, na której wyłaniano Komitet, egzekutywę i pierwszego sekretarza. Organem uchwałodawczym były posiedzenia plenarne. Egzekutywa była organem wykonawczym komitetu gminnego i zajmowała się kierowaniem organizacją partyjną między posiedzeniami plenarnymi. Komitety Gminne PZPR zakończyły działalność w 1954 roku, po reformie administracyjnej państwa i likwidacji gminnych rad narodowych.

Laufzeit:

1949-1954

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1949-1954.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

1

Bearbeitete Akten insgesamt:

1

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak