Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słoneczniku pow. morąski

Unterschrift
42/2112/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
109

Inhalt:

Protokoły posiedzeń plenarnych, narad aktywu partyjnego, plany pracy i sprawozdania Komitetu Gminnego PZPR, 1949-1954 sygn. 1.

Die Geschichte des Schöpfers:

Komitety Gminne PZPR powstały w latach 1948-1949 po Kongresie Zjednoczeniowym, który odbył się w dniach 15. 12. 1948 - 22. 12. 1948. Działały na terenie gminnych rad narodowych i podporządkowane były komitetom powiatowym PZPR. Najważniejszym organem Komitetu Gminnego była konferencja sprawozdawczo-wyborcza, na której wyłaniano Komitet, egzekutywę i pierwszego sekretarza. Organem uchwałodawczym były posiedzenia plenarne. Egzekutywa była organem wykonawczym komitetu gminnego i zajmowała się kierowaniem organizacją partyjną między posiedzeniami plenarnymi. Komitety Gminne PZPR zakończyły działalność w 1954 roku, po reformie administracyjnej państwa i likwidacji gminnych rad narodowych.

Extreme Termine:

1949-1954

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1949-1954.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak