Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy

Unterschrift
6/651/0
Anzahl der Serien
14
Anzahl der Scans
31

Inhalt:

Organizacja i działalność (protokoły posiedzeń zarządu, walnych zebrań izby, udział w konferencjach), statystyka rzemiosła, egzaminy rzemieślnicze (ewidencja ogólna, protokóły komisji egzaminacyjnych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Koronowie, Kruszwicy, Łobżenicy, Nakle, Szubinie, Wyrzysku).

Die Geschichte des Schöpfers:

Izby rzemieślnicze były stałą reprezentacją gospodarczą i zawodową rzemiosła. Były instytucjami samorządu gospodarczego i osobami prawa publicznego. W 1901 r. została utworzona Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy. Działała na mocy przepisów prawa pruskiego. Izba w Bydgoszczy funkcjonowała także po 1920 r. Od 1928 r. podstawą prawną było polskie prawo przemysłowe, a od 27 X 1933 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rzemieślniczych i ich związkach. Izba bydgoska funkcjonowała na terenie powiatów: bydgoskiego, chodzieskiego, czarnkowskiego, gnieźnieńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, strzelińskiego, szubińskiego, wągrowieckiego, żnińskiego. Organy izby były wybierane: najwyższy organ izby - zebranie delegatów (uchwalenie statutu, wybór zarządu, komisji fachowych, rzeczoznawców i sekretarza, zatwierdzanie budżetu i sprawozdań z działalności), organ wykonawczy - zarząd (wykonawca uchwał izby i reprezentowanie jej na zewnątrz). Zadania izby: reprezentowanie i obrona interesów rzemiosła, popieranie i koordynowanie jego rozwoju, kształcenie zawodowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, propagowanie interesów rzemiosła, nadzór nad działalnością cechów. W 1933 r. nastąpiła likwidacja izby bydgoskiej (przejęcie zadań przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu).

Extreme Termine:

[1883] 1920-1933 [1934-1945]

Einstufung:

instytucje gospodarcze

Name des Schöpfers:

Daten:

1883-1919, 1920-1933, 1934-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Handwerkskammer zu Bromberg

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

200

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

169

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.48

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.46

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

magazyn ul. Wiślana 27