Akta miasta Sobótki, pow. świdnicki

Unterschrift
82/29/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Zarządzenia królewskie. /1770-1784/ 2. Sprawy procesowe. /1819/ 3. Nabywanie i dzierżawa gruntów, budynków i przedsiębiorstw, sprawy uwłaszczeniowe. /1752-1943/ 4. Ubezpieczenia chorych. /1927-1935/ 5. Sprawy finansów miejskich. /1914-1929/ 6. Cechy. /1739-1796/ 7. Sprawy wojskowe. /1817-1873/ 8. Sprawy podatkowe. /1912-1941/ 9. Sprawy ewidencji ludności: Żydzi, wykaz mieszkańców Sobótki. /1873-1920/

Die Geschichte des Schöpfers:

Pierwsza wzmianka o osadzie targowej w Sobótce pochodzi z 1148 r. W 1221 r. Henryk Brodaty lokował miejscowość na prawie niemieckim. Sobótka należała wówczas do kompleksu dóbr klasztoru Augustianów na Piasku we Wrocławiu. Pełne prawa miejskie uzyskała w 1399 r. od króla czeskiego Wacława IV. Do 1810 r. Sobótka była miastem zależnym od klasztoru i stanowiła ośrodek gospodarczy okolicznych posiadłości klasztornych. Była ośrodkiem produkcji płótna oraz kamieni młyńskich i żaren. Kwitło tu kamieniarstwo. Liczba ludności w 1756 r. wynosiła 862 osoby, w 1816 r.-1192, w 1898 r. -2317 i w 1939 r. -3542. Zespół zachowany w stanie szczątkowym.

Extreme Termine:

1739 - 1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1739-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat der Stadt Zobten am Berge Kreis Breslau (früher Kreis Schweidnitz)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

43

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

43

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak