Kościoły ewangelickie diecezji bartoszyckiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/66/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Bartoszyce B. Registratura szkolna: tabele szkolne szkół parafialnych, 1816 – 1823 sygn. 1. Bukowiec A. Registratura kościelna: księgi metrykalne: chrzty, małżeństwa, zgony 1852-1874 sygn. 2-3. Galiny A. Registratura kościelna: księga chrztów 1836 – 1838, daniny kościelne, 1833 sygn. 4-5. Kandyty A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej, 1822-1846 sygn. 6-8. B. Registratura szkolna/nauczanie w szkole, 1822 sygn. 9. C. Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich, 1822 – 1846 sygn. 10-11. Rodnowo A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej, 1704 – 1817 sygn. 12-22. Sokolica A. Registratura kościelna/: sprawy proboszcza, rachunki kasy kościelnej, 1813–1823 sygn. 23-25. C. Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich, 1806-1820 sygn. 26-27.

Die Geschichte des Schöpfers:

Bartoszyce Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. w miejscu parafii katolickiej w Bartoszycach powstała parafia ewangelicka. W 1562 r. wydano zarządzenie nakazujące odprawianie kazań za pośrednictwem tłumacza w języku niemieckim, a co drugą niedzielę w polskim. Po 1827 r. na stanowisku pastora osiadł J. Siegelmann, który zrezygnował z nabożeństw odprawianych w języku polskim.W 1912 r. parafia liczyła 8000 wiernych, a w mieście znajdowało się 5 szkół. Bukowiec Kościół w Bukowcu zbudowano w XIV lub XV w. W 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1912 r. liczyła 1763 wiernych, a w 4 szkołach pracowało 5 nauczycieli. Galiny Parafia ewangelicka w Galinach powstała po 1525 r. Patronem kościoła była rodzina hrabiów Eulenburg-Gallingen. W 1912 r. parafia liczyła 1739 wiernych, a na jej terenie znajdowało się 5 szkół. Kandyty Parafię ewangelicką erygowano tu w 1525 r. W 1912 r. liczyła 2407 wiernych, na jej terenie znajdowały się 4 szkoły. Rodnowo Parafia w Rodnowie powstała przed 1525 r. Jej patronem była rodzina von Tettau-Kraphausen. W 1912 r. gmina ewangelicka liczyła 1506 wiernych, posiadała 4 szkoły z 5 nauczycielami. Sokolica Po 1525 r. parafię katolicką w Sokolicy przekształcono w parafię ewangelicką. W 1912 r. liczyła ona 845 wiernych, na jej terenie znajdowały się 2 szkoły.

Extreme Termine:

1704-1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1704-1874.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

27

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

27

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany nr M 2-4 (sygn.66/2,3,4)