Kościół ewangelicki w Książniku - diecezja morąska

Signatur
42/82/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6649

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia władz nadrzędnych 1806-1814 sygn. 1 księgi metrykalne: chrzty, małżeństwa, zgony 1858-1866 sygn. 2-3 tabele konfirmantów 1806-1845 sygn. 4-5 rachunki kasy kościelnej 1591-1830 sygn. 6-35 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1804-1805 sygn. 36

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Kościół w Książniku zbudowano przed reformacją, a więc w XIV lub XV w. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. stał się świątynią ewangelicką. W parafii mieszkało wielu Polaków. W XVII i XVIII w. nabożeństwa odprawiano także w języku polskim. W 1818 r. Książnik stanowił jedną parafię z Włodowem, która była filią parafii książnickiej. Prawo patronatu należało najpierw do Zakonu, od 1525 r. do księcia, a od 1701 r. do króla pruskiego. W 1912 r. parafia liczyła 1683 wiernych. Na jej terenie działały 3 szkoły. Książnik wielokrotnie był siedzibą superintendenta diecezji morąskiej.

Laufzeit:

1591-1866

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1591-1866.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Herzogswalde ( Diözese Mohrungen )

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

36

Bearbeitete Akten insgesamt:

36

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.6

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 18 (sygn.82/2)