Urząd Stanu Cywilnego w Skowronach pow. pasłęcki

Unterschrift
42/362/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
408

Inhalt:

Księgi urodzeń 1894, 1903, 1932 Księgi małżeństw 1878, 1897-1898, 1901 Księgi zgonów 1878, 1883, 1904

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie pasłęckim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 09.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast : Pasłęk, Młynary. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1878-1932

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1878-1932, 1878-1932, 1878-1932, 1878-1932.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Schmauch

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

10

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

10

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak