Parafia katolicka w Dobrym Mieście Diecezja Warmińska

Unterschrift
42/571/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: rachunki kościelne, rejestry, rachunki beneficjów magistrackich, rachunki wraz z załącznikami katolickiej kasy budowy kościoła, rejestr składek na budowę kościoła, budowa i naprawa dzwonnicy, spis mienia ruchomego, załączniki do rachunków szpitalnych, 1821-1899 sygn. 1-108.

Die Geschichte des Schöpfers:

Dokument lokacyjny Dobrego Miasta wydał w 1329 r. biskup warmiński Eberhard z Nissy, który uposażył istniejący już kościół parafialny. W 1343 r. przeniesiono z Glotowa do Dobrego Miasta kapitułę kolegiacką, a w 1347 r. włączono do niej kościół parafialny. Jednak w 1357 r. istnieje znowu w Dobrym Mieście parafia. Dziekan kapituły kolegiackiej był jednocześnie proboszczem parafii dobromiejskiej. Kościół parafialny był pod wezwaniem Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Był on jednocześnie siedzibą archiprezbitera dobromiejskiego. W latach 1357-1396 zbudowano w Dobrym Mieście gotycką kolegiatę (kościół kapituły kolegiackiej), jeden z największych kościołów na Warmii. Dobre Miasto należało do biskupiej części Warmii, a kapituła kolegiacka stanowiła zaplecze kadrowe kurii biskupiej w Lidzbarku. W 1729 r. w skład parafii wchodziło 8 miejscowości.

Extreme Termine:

1821-1899

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1821-1899.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Katholische Pfarrkirche zu Guttstadt Diözese Ermland

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

108

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

108

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak