Urząd Stanu Cywilnego w Jesionowie pow. lidzbarski

Signatur
42/679/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
513

Inhalt:

Księgi urodzeń 1897-1899, 1907-1910, 1912-1915 Księgi małżeństw 1896, 1899, 1901,1903-1904,1906, 1910-1911, 1915, 1917-1918, 1921-1925 Księgi zgonów 1907, 1916

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. Urząd Stanu Cywilnego w Jesionowie został utworzony 01.01.1895r.

Laufzeit:

1896-1901,1903-1904,1906-1925

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1896-1901, 1903-1904, 1906-1925.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Eschenau

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

27

Bearbeitete Akten insgesamt:

27

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak