Urząd Stanu Cywilnego w Biskupcu

Unterschrift
42/854/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1878, 1880-1882, 1886, 1888, 1890, 1891, 1893-1896, 1899-1901,1908-1909, 1911 Księgi małżeństw 1876, 1878-1882, 1884-1885, 1889-1891, 1893, 1896,1898, 1900-1901 Księgi zgonów 1876, 1878-1880, 1882, 1886, 1888-1889, 1892, 1896, 1898,1906,1910

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1876-1901, 1906, 1908-1911

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1901, 1906-1906, 1908-1911.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Bischofsburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

48

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

48

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak