Związek Budowy Małych Osiedli w Barczewie

Unterschrift
42/1560/0
Anzahl der Serien
6
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

I Sprawy ogólne, zarządzenia. Zarządzenia władz państwowych, akta rady nadzorczej, pisma okólne i korespondencja z magistratem barczewskim. II Sprawy własności działek budowlanych. Akta dotyczące kupna działek budowlanych i ich wydzierżawiania, sprzedaż domów, akta hipoteczne. III Sprawy czynszów i ubezpieczenia przeciwpożarowego. Sprawy płatności czynszów, ich odraczanie i umożenia, umowy czynszowe, akta ubezpieczenia przeciwpożarowego. IV Sprawy budowlane. Akta dotyczące budowy dwóch grup domów, domu dla optantów oraz dla personelu więziennego i żandarmów, budynków sześcio- i ośmiorodzinnych. V Rachunkowość i księgowość. Obliczanie zysków i strat, sporządzanie bilansu, obliczanie stanu kasy i kont, obliczanie kosztów i dochodów, alfabetyczny spis osób płacących czynsze. VI Kontrola finansowa związku. Sprawozdania i protokoły, kontroli rachunków, dochodów i wydatków wykonane przez Związek Wschodnioniemieckich Przedsięwzięć Mieszkaniowych.

Die Geschichte des Schöpfers:

Extreme Termine:

1918-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1918-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Kleinsiedlungsgesellschaft Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

39

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

39

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

korekta nazwy obcojęzycznej zespołu, korekta daty końcowej