Urząd Stanu Cywilnego w Kupinie pow. morąski

Unterschrift
42/1778/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1321

Inhalt:

księgi urodzin: 1875-1887,1892 małżeństwa 1875-1876, 1878-1881, 1883, 1885-1886, 1891-1892 zgony 1875-1883, 1885-1886, 1891-1892

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1875-1892

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1892.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Kuppen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

39

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

39

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak