Cechy miasta Lidzbark Warmiński

Unterschrift
42/2135/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta cechu rymarzy: rejestr oraz księga protokołów zarządu cechu, 1742-1862 sygn. 1 Akta cechu krawców: rejestr zapisu uczniów na naukę zawodu oraz rejestr ich wypisywania, 1777-1857 sygn. 2 Akta cechu stolarzy: akt urodzenia, dyplom czeladniczy, 1800, 1803 sygn. 3-4

Die Geschichte des Schöpfers:

Cechy były to związki zrzeszające rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów. Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych, obrona interesów członków cechu przed konkurencją ze strony rzemieślników niezrzeszonych w cechu, a także przed majstrami innej specjalności. Rzemieślnicy danego miasta lub okręgu zrzeszeni w cechu, samodzielnie wybierali zgodnie z ustalonymi przepisami swych przedstawicieli. Większość cechów miała statuty-pisemne postanowienia o prawach i obowiązkach członków. W Lidzbarku Warmińskim działały cechy: rymarzy i krawców w XVIII i XIX wieku, stolarzy na początku XIX wieku.

Extreme Termine:

1742-1862

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1742-1862.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Innungen in Heilsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak