Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie

Unterschrift
12/2517/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
34009

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1906, sygn. 1-38, 95-109 Księgi małżeństw z lat 1974-1906, sygn. 39-64, 110-116 Księgi zgonów z lat 1874-1906, sygn. 65-92, 117-124 Skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1906, sygn. 93-94, 125-127 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń z lat 1907-1914, sygn. 128-144 Księgi małżeństw z lat 1907-1934, sygn. 145-178 Księgi zgonów z lat 1907-1934, sygn. 179-207 Akta zbiorowe z lat 1907-1934, sygn. 208-212 Skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1901-1934, sygn. 213-216

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie prowadził rejestrację aktów stanu cywilnego od 1 października 1874 roku na mocy ustawy Państwa Pruskiego z 1874 roku powołującej działalność urzędów stanu cywilnego. W okresie od 1874 roku do 1899 roku rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudzie podlegały zdarzenia z miejscowości: Ruda Gut, Ruda Dorf, Carls Colonie, Cerls Hütte, Carl-Emanuel-Colonie, Thon Grube, Wolfgang Grube, Glückauf Colonie, Rudahammer, Ruda-Poemba, Brandenburg Grube, Catharinen Grube, Berthahütte, Oscar Grube. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. A. Kubica, Ruda Śląska 2005]

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934, 1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Ruda

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

216

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

127

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

7.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Nie sygn. 128-216
Buchbestand genehmigt Tak sygn. 1-127
Liefer- und Abnahmeliste Nie sygn. 128-216
Buchbestand genehmigt Tak sygn. 1-127

KM 6.06.2006, 0010-2