Kapituła katedralna we Włocławku

Signatur
6/451/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
271

Inhalt:

Akta zostały wytworzone przez pruskie władze zaborcze wskutek podjętego nadzoru nad majątkiem kościelnym i dochodami; spośród 3 j.a. jedna to odpisy dokumentów kapituły dotyczących jej dóbr., dochodów kapituły ze wsi w nowych granicach po I rozbiorze oraz kapitału ulokowanego na wsi Tarkowo i roszczeń ze strony rządu Królestwa Polskiego.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

We Włocławku kapituła powstała w związku z utworzeniem biskupstwa włocławskiego i umieszczeniem tam jego siedziby w latach 1161-1180, za bpa Onolda. Kapituła otrzymała własny majątek, powiększany przywilejami i nadaniami książąt kujawskich i pomorskich oraz darowiznami szlacheckimi i samych kanoników. Pierwotny majątek wspólny ulegał podziałowi na osobne prebendy. W pierwszym okresie istniało 6 prałatur. Na początku XV w. powiększono ich liczbę do 7, a w 1593 r. do 8. Ogólna liczba członków kapituły tj. prałatów i kanoników sięgnęła 28 osób w połowie XIV w. Praktycznie od początku swego istnienia kapituła posiadała archiwum gromadzące dokumenty i akta wytwarzane przez nią samą i diecezję oraz powstające w różnych urzędach diecezjalnych, w tym kancelarii biskupiej. Zmiany granic diecezji w 1818 r. i żądania władz zaborczych spowodowały uszczuplenie zasobu archiwum kapitulnego oraz pozbawienie kapituły majątku.

Laufzeit:

1775-1822

Klassifikation:

instytucje wyznaniowe

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1775-1822.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Zugänglichkeit:

Es wird nicht geteilt

Akten insgesamt:

3

Bearbeitete Akten insgesamt:

3

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.04

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.04

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak