Urząd Stanu Cywilnego w Kołozębie

Signatur
10/5368/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

urodzenia - 1875-1893, 1896-1899, 1901-1913, małżeństwa - 1874-1889, 1891-1893, 1895-1897, 1899-1900, 1902-1909, zgony - 1874-1893, 1897, 1900-1901, 1903-1913,

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy stanu cywilnego (Standesämter) zostały powołane w Prusach z dniem 1 października 1874 roku na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku. Ustawa wprowadziła cywilną rejestracje ludności, wcześniej prowadzoną wyłacznie przez władze kościelne (w ksiegach metrykalnych kościołów). Ustawa ta stanowiła podstawę dla władz prowincji do opracowania i opublikowania sieci urzędów stanu cywilnego. Na terenie obecnej właściwości Archiwum znajdowały się powiaty ówczesnej Rejencji Gdańskiej tj. elbląski, malborski, gdański (wschodnia część); Rejencji Kwidzyńskiej sztumski, kwidzyński (część), suski (część); z Rejencji Królewieckiej – braniewski, pasłęcki, świętomiejski (część). Podział administracyjny z okresu reformy 1874 roku przetrwał do 1918 roku, kiedy po traktacie wersalskim utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk (w skład jego weszły m.in. część powiatu malborskiego, wilkożuławskiego i tzw.Gdańsk Niziny). Zasadnicze zmiany administracyjne przynióśł rok 1939 i powołanie nowej prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. Nie rzutowało to jednak na ustalona w 1874 roku sieć urzędów stanu cywilnego. W sumie powołano na tym terenie 209 urzędów stanu cywilnego. Dla każdego pruskiego USC powoływano urzędnika stanu cywilnego tzw.metrykanta i jego zastępcę. Akta były prowadzone w trzech seriach ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Ksiegi prowadzono w dwóch egzemplarzach: księgi głównej (Hauptregister) i wtórnika (Nebenregister) przekazywanego do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. Akta zbiorowe (Sammelakten). Po 1945 roku i właćzeniu tego obszaru do państwa polskiego sieć urzędów stanu cywilnego została dostosowana do nowego podziału administracyjnego (szczebel gminny) i zmniejszona do liczby 53.

Laufzeit:

1874-1937

Klassifikation:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1893, 1895-1913, 1914-1937.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Königlich Preußisches Standesamt Kollosomp

Sprachen:

niemiecki

Zugänglichkeit:

Vollständig geteilt

Akten insgesamt:

143

Bearbeitete Akten insgesamt:

143

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.1

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigte Kartei Keine Daten

Inwentarz kartkowy ze wstępem zatwierdzony na komisji metodycznej w Gdańsku w 1989 roku. Mikrofilm EE 293 - 303 za lata 1874-1877