Starostwo Powiatowe w Świeciu

Unterschrift
6/18/0
Anzahl der Serien
33
Anzahl der Scans
35977
Nummer Name Extreme Termine Anzahl der Scans
1 Referat Ogólny 1835 - 1938 3087
2 Referat Ogólno - Administracyjny 1900 - 1937 1315
3 Referat Administracyjno - Prawny 1816 - 1939 8027
4 Referat Administracyjno - Gospodarczy 1835 - 1939 17593
5 Referat Funduszu Pracy 1920 - 1939 2517
6 Referat Bezpieczeństwa Publicznego 1802 - 1939 2499
7 Referat Wojskowy 1838 - 1939 0
8 Referat Administracyjno - Karny 1923 - 1929 0
9 Referat Opieki Społecznej 1845 - 1938 0
10 Referat Zdrowia 1891 - 1938 0
11 Referat Inwalidów Wojennych 1921 - 1928 0
12 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 0
12.1 Zarządzenia okólniki, rejestry ogólne 1922 - 1939 0
12.2 Dane statystyczne 1932 - 1936 0
12.3 Wyjaśnienia z zakresu przebudowy ustroju rolnego 1939 - 1939 0
12.4 Opieka nad rolnictwem, grunty państwowe i obszary dworskie, nieużytki i sprawy prawne 1901 - 1939 0
12.5 Organizacje Rolnicze 1921 - 1938 0
12.6 Komisarze ziemscy 1934 - 1935 0
12.7 Parcelacja 1920 - 1939 0
12.8 Dzierżawa 1937 - 1939 0
12.9 Przewłaszczenia 1909 - 1939 169
12.10 Pierwokup 1934 - 1937 21
12.11 Przymusowy wykup 1933 - 1935 38
12.12 Wyłączenia 1934 - 1939 38
12.13 Organizacja obrotu nieruchomościami 1937 - 1939 310
12.14 Sprawy cesji prawnych 1933 - 1939 136
12.15 Obciążenia nieruchomości 1934 - 1939 0
12.16 Renty i pożyczki 1904 - 1939 0
12.17 Ośrodki i resztówki 1922 - 1939 0
12.18 Sprawy zalesienia 1902 - 1939 227
13 Referat Ochrony Lasów 1899 - 1930 0
14 Referat Wodno - Melioracyjny 1828 - 1950 0
15 Referat Weterynaryjny 1902 - 1939 0