Tajna Policja Państwowa w Opolu

Signatur
45/56/0
Anzahl der Serien
133
Anzahl der Scans
47900
Bestandssignatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
1 Kartoteka personalna osób, które w jakikolwiek sposób angazowały się po stronie polskiej 1395 - 1945 37246
2 Kartoteka nauczycieli Gimnazjum Polskiego w Bytomiu 1935 - 1945 105
3 Kartoteka uczennic Gimnazjum dla dziewcząt w Tarnowskich Górach 1935 - 1945 121
4 Kartoteka uczniów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu 1935 - 1945 770
5 Kartoteka członków polskich organizacji "Piast" i "Silesia Superior" 1935 - 1945 160
6 Kartoteka nierozpoznana lub dotycząca osób spoza terenu rejencji opolskiej 1935 - 1945 1548
7 Zorganizowany ruch polski i jego działalność 1935 - 1945 16
7.1 Związek Polaków w Niemczech 1935 - 1945 112
7.1.2 Grupy powiatowe 1937 - 1938 30
7.1.3 Powiat Bytom 1935 - 1945 15
7.1.4 Powiat Dobrodzień 1935 - 1945 12
7.1.5 Powiat Gliwice 1935 - 1945 12
7.1.6 Powiat Głogówek 1935 - 1945 9
7.1.7 Powiat Olesno 1935 - 1945 21
7.1.8 Powiat Opole 0
7.1.9 Powiat Prudnik 0
7.1.10 Powiat Strzelce Opolskie 1935 - 1945 3
7.1.11 Powiat Wołczyn 0
7.1.12 Powiat Zabrze 1935 - 1945 6
7.2 Związki kobiece 1935 - 1945 67
7.3 Górnośląskie Zjednoczenie Rolników 1935 - 1945 55
7.4 Polskie Górnoślaskie Zrzeszenie Rolników 1930 - 1945 38
7.5 Polski Katolicki Związek Pracy we Wrocławiu 1938 - 1938 6
7.6 Polskie Zrzeszenie Pracy w Niemczech 1938 - 1938 12
7.7 Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1937 - 1938 49
7.8 Centralny Związek Polski 1938 - 1938 13
7.9 Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej 1935 - 1945 57
7.9.1 Powiat Bytom 1937 - 1945 37
7.9.2 Powiat Dobrodzień 1939 - 1939 3
7.9.3 Powiat Gliwice 1938 - 1938 6
7.9.4 Powiat Koźle 1938 - 1938 6
7.9.5 Powiat Opole 1934 - 1945 23
7.9.6 Powiat Racibórz 1929 - 1945 34
7.9.8 Powiat Strzelce Opolskie 1938 - 1938 6
7.9.9 Powiat Zabrze 1935 - 1945 6
7.10 Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech 1935 - 1945 38
7.10.1 powiat Bytom 1935 - 1945 21
7.10.2 powiat Chorzów 1937 - 1937 4
7.10.3 powiat Dobrodzień 1935 - 1945 3
7.10.4 powiat Gliwice 1935 - 1945 9
7.10.5 powiat Olesno 1935 - 1945 12
7.10.6 powiat Opole 1935 - 1945 24
7.10.7 powiat Racibórz 1935 - 1945 3
7.10.8 powiat Wrocław 1935 - 1945 3
7.10.9 powiat Zabrze 1935 - 1945 13
7.11 Sokół 1935 - 1945 17
7.12 Związki sportowe 1935 - 1945 49
7.13 Związek Spółdzielni Polskich w Niemczech 1935 - 1945 114
7.14 Banki ludowe 1935 - 1945 52
7.15 "Rolnik" Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 1935 - 1945 92
7.16 Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śląsk Opolski 1937 - 1945 18
7.16.1 Powiat Bytom 0
7.16.2 Powiat Gliwice 1937 - 1945 3
7.16.3 Powiat Koźle 1937 - 1945 7
7.16.5 Powiat Lubliniec 1937 - 1945 3
7.16.6 Powiat Olesno 1931 - 1945 18
7.16.7 Powiat Opole 1937 - 1945 18
7.16.8 Powiat Prudnik 1937 - 1945 6
7.16.9 Powiat Racibórz 0
7.16.10 Powiat Strzelce Opolskie 1931 - 1945 30
7.17 Polskie Gimnazjum w Bytomiu 1937 - 1937 30
7.18 Polskie Liceum dla dziewcząt w Raciborzu 1937 - 1938 8
7.19 Polskie szkoły publiczne 1923 - 1945 103
7.20 Polskie szkoły prywatne 1930 - 1945 50
7.21 Polskie przedszkola 1931 - 1945 36
7.22 Prywatne kursy języka polskiego 1931 - 1945 94
7.22.1 powiat Bytom 1937 - 1938 12
7.22.2 powiat Gliwice 1937 - 1938 3
7.22.3 powiat Koźle 1937 - 1938 3
7.22.4 powiat Olesno 1937 - 1938 9
7.22.5 powiat Opole 1937 - 1938 12
7.22.6 powiat Racibórz 1937 - 1938 16
7.22.7 powiat Strzelce Opolskie 1937 - 1938 9
7.22.8 powiat Zabrze 1937 - 1938 9
7.22.9 Powiat Dobrodzień 1937 - 1938 3
7.23 Związki Polaków- Akademików 1935 - 1945 23
7.24 Biblioteki polskie 1935 - 1945 3
7.24.1 powiat Bytom 1935 - 1945 15
7.24.2 powiat Dobrodzień 1935 - 1945 3
7.24.3 powiat Gliwice 1935 - 1945 9
7.24.4 powiat Koźle 1935 - 1945 9
7.24.5 powiat Olesno 1935 - 1945 18
7.24.6 powiat Opole 1935 - 1945 50
7.24.7 powiat Racibórz 1935 - 1945 25
7.24.8 powiat Strzelce Opolskie 1935 - 1945 3
7.24.9 powiat Wrocław 1935 - 1945 4
7.24.10 powiat Zabrze 1935 - 1945 3
7.25 Świetlice 1935 - 1945 11
7.25.1 powiat Dobrodzień 1935 - 1945 3
7.25.2 powiat Gliwice 1935 - 1945 13
7.25.3 powiat Koźle 1935 - 1945 3
7.25.4 powiat Olesno 1935 - 1945 3
7.25.5 powiat Opole 1935 - 1945 18
7.25.6 powiat Racibórz 1935 - 1945 22
7.25.7 powiat Strzelce Opolskie 1935 - 1945 3
7.26 Kółka teatralne 1935 - 1945 50
7.27 Orkiestry i kapele 1931 - 1939 19
7.28 Kółka śpiewacze 1934 - 1945 153
7.29 Prasa polska 1935 - 1945 40
7.30 Kongregacje kościelne 1934 - 1945 11
7.30.1 powiat Bytom 1935 - 1945 48
7.30.2 powiat Dobrodzień 1935 - 1945 3
7.30.3 powiat Gliwice 1935 - 1945 24
7.30.4 powiat Koźle 1935 - 1945 6
7.30.5 powiat Opole 1935 - 1945 3
7.30.6 powiat Racibórz 1935 - 1945 9
7.30.7 powiat Strzelce Opolskie 1935 - 1945 21
7.30.8 powiat Zabrze 1935 - 1945 18
7.31 Życie religijne 1935 - 1945 80
7.32 Związek Niemieckiego Wschodu 1935 - 1945 112
7.33 Organiści i mniejszośc polska 1937 - 1945 20
7.34 Akcje władz niemieckich 1937 - 1945 28
7.35 Przygotowania do spisu ludności 1939 1938 - 1938 20
7.36 Polacy w niemieckich organizacjach 1935 - 1945 12
7.37 Łączność z Polską 1935 - 1945 168
7.38 Sprawy różne 1933 - 1945 403
7.39 Pojazdy mechaniczne mniejszości polskiej 1935 - 1945 40
8 Partie polityczne 0
8.1 Niemiecka Partia Komunistyczna 1933 - 1945 44
8.2 Niemiecka Narodowa Partia Ludowa 1933 - 1945 94
8.3 Niemiecka Partia Centrum 1933 - 1945 204
8.4 Antyfaszyści niemieccy 1933 - 1945 27
8.5 Loża Masońska 1933 - 1945 4
8.6 Związek Żołnierzy Frontowych 1933 - 1945 3
8.7 Niemiecka Partia Państwowa 1933 - 1945 9
8.8 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1933 - 1945 281
8.9 Partie chłopskie 1933 - 1945 6
9 Kierownicy niemieckich władz administracyjnych i policyjnych sprzed roku 1933 1933 - 1933 36
10 Charakterystyka narodowościowa wsi opolskich 1935 - 1945 1393
11 Kartoteka Centralnego Stowarzyszenia Niemieckich Obywateli Wyznania Mojżeszowego- Zarząd Krajowy Górny Śląsk 1924 - 1945 2120
12 Organizacje żydowskie 1935 - 1945 62
13 Tytuły spraw i znaki kancelaryjne 1931 - 1945 263
14 Akta spraw 1937 - 1941 267