Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Dziennik spraw kierowanych do sądów różnego stopnia.

1924

Sprawy organizacyjne [charakterystyka gminy]

1946-1946

Protokóły inspekcji i zarządzenia pokontrolne.

1946-1951

Protokóły pokontrolne gm. Sabnie rok 1947-1948.

1947-1948