Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Akta Urzędu Municypalnego miasta Końskie dot. ratusza, meliracji, ulepszeń na odwachach

#Końskie

1833-1868

Sprawy aprowizacji, rolnictwo, kontyngenty

#rolnictwo #aprowizacja

1915-1918

Budżet miasta Końskie na rok 1936/1937 i sprawozdania rachunkowe, korespondencja

#budżet #korespondencja

1936-1937

Budżety miasta Końskie na rok 1937/1938 i sprawozdania rahunkowe

#budżet

1937-1938