Białowieża

Reference code

3/131/0/-/8

Dates
1933 - 1937
Archives

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Scans (284)

 • image.from.unit.number "Białowieża" 27275165
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27275166
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190664
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190665
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190666
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190667
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190668
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190669
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190670
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190671
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190672
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190673
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190674
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190675
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27190676
 • image.from.unit.number "Białowieża" 27198057
Showing 1 to 16 of 284 entries.

Description for: 3/131/0/-/8

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Unit type
Photographic documentation

Public domain

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.


Items

Reference code Name Dates
3/131/0/-/8/1 Szosa wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/2 Szosa od Hajnówki. 1933
3/131/0/-/8/3 Szosa wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/4 Dęby w parku. 1933
3/131/0/-/8/5 Widok na pałac z parku. 1933
3/131/0/-/8/6 Widok na pałac. 1933
3/131/0/-/8/7 Widok na wieżę i pałac od strony parku. 1933
3/131/0/-/8/8 Fragment parku narodowego. Wykroty. 1933
3/131/0/-/8/9 Sosny w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/10 Okaz olbrzymiej sosny. 1933
3/131/0/-/8/11 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/12 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/13 Wykroty w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/14 Droga wśród puszczy. 1933
3/131/0/-/8/15 Okaz dębu w parku narodowym. 1933
3/131/0/-/8/16 Park narodowy. Złamany pień drzewa. 1933
3/131/0/-/8/17 Park narodowy. Złamany pień drzewa. 1933
3/131/0/-/8/18 W sercu puszczy. Powalone pnie drzew. 1933
3/131/0/-/8/19 Okaz oryginalnej sosny. 1933
3/131/0/-/8/20 Żubr w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/21 Puszcza. Ludzie wśród drzew. Stary pień. 1933
3/131/0/-/8/22 Żubry w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/23 Żubry w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/24 Knieja. Powalone drzewo. 1933
3/131/0/-/8/25 Knieja. Powalone drzewo. 1933
3/131/0/-/8/26 Wycieczka krajoznawcza w puszczy. 1933
3/131/0/-/8/27 Widok wioski. 1933
3/131/0/-/8/28 Jadący pociąg. W tle widok wioski. 1933
3/131/0/-/8/29 Budynek Muzeum. 1933
3/131/0/-/8/30 Stajnie carskie. 1933
3/131/0/-/8/31 Stajnie carskie i brama wjazdowa do pałacu. 1933
3/131/0/-/8/32 Zabudowania wiejskie. W tle wieże cerkwi. 1933
3/131/0/-/8/33 Fragment parku. W oddali wieże pałacu. 1933
3/131/0/-/8/34 Fragment parku. 1933
3/131/0/-/8/35 Fragment parku. W tle widok pałacu. 1933
3/131/0/-/8/36 Stary cmentarz. Widok kaplicy. 1933
3/131/0/-/8/37 Fragment puszczy. Pień olbrzymiego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/38 Fragment puszczy. Olbrzymie drzewo. 1937
3/131/0/-/8/39 Fragment puszczy. Pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/40 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/41 Fragment puszczy. 1937
3/131/0/-/8/42 Puszcza. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/43 Puszcza. Fragment pnia drzewa. 1937
3/131/0/-/8/44 Puszcza. Powalony pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/45 Puszcza. Powalone fragmenty drzew. 1937
3/131/0/-/8/46 Puszcza. Stary pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/47 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/48 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/49 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/50 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/51 Bagna na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/52 Skład drewna w lesie. 1937
3/131/0/-/8/53 Tory kolejowe przez las. 1937
3/131/0/-/8/54 Skład drewna w puszczy. Widoczne tory kolejowe. 1937
3/131/0/-/8/55 Stogi siana na skraju puszczy. 1937
3/131/0/-/8/56 Stogi siana na skraju puszczy. 1937
3/131/0/-/8/57 Droga przez las. Wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/58 Młodnik na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/59 Brzózki na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/60 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/61 Droga przez wieś. Koń biegnący środkiem drogi. 1937
3/131/0/-/8/62 Park narodowy. Fragment bramy do parku. 1937
3/131/0/-/8/63 Park narodowy. Fragment bramy do parku. 1937
3/131/0/-/8/64 Park narodowy. Fragmenty starych drzew. 1937
3/131/0/-/8/65 Park narodowy. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/66 Park narodowy. Mężczyzna obok olbrzymiego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/67 Park narodowy. Olbrzymi pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/68 Fragment puszczy. Powalone konary drzew. 1937
3/131/0/-/8/69 Fragment puszczy. Pień starego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/70 Fragment puszczy. Stare pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/71 Fragment puszczy. Stary pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/72 Fragment puszczy. Olbrzymie drzewa. 1937
3/131/0/-/8/73 Fragment puszczy. Olbrzymie pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/74 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/75 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/76 Fragment puszczy. Powalone, spróchniałe drzewo. 1937
3/131/0/-/8/77 Kościół. Ludzie przed wejściem do środka. 1937
3/131/0/-/8/78 Brzozy na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/79 Fragment lasu. Brzozy. 1937
3/131/0/-/8/80 Droga przez wieś. Widoczne domy i ludzie na drodze. 1937
3/131/0/-/8/81 Droga przez wieś. Wozy konne. Kościół. 1937
3/131/0/-/8/82 Domy wzdłuż drogi wiejskiej. 1937
3/131/0/-/8/83 Las. Powalone fragmenty drzew. 1937
3/131/0/-/8/84 Brama wjazdowa do parku narodowego. Widok drzew. 1937
3/131/0/-/8/85 Domy wiejskie wzdłuż drogi. Wóz konny na wiejskiej drodze. 1937
3/131/0/-/8/86 Zabudowania gospodarcze. Dachy domów wiejskich. 1937
3/131/0/-/8/87 Domy wiejskie przy drodze. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/88 Fragment parku. Ławeczka wśród drzew. 1937
3/131/0/-/8/89 Drzewa iglaste. Widoczne fragmenty zabudowań w oddali. 1937
3/131/0/-/8/90 Drzewa iglaste. 1937
3/131/0/-/8/91 Kościół - widok z oddali. Na pierwszym planie drzewa. 1937
3/131/0/-/8/92 Droga przez park narodowy. 1937
3/131/0/-/8/93 Widok na pole orne. W oddali las 1937
3/131/0/-/8/94 Polna droga. W oddali park narodowy i widok bramy wjazdowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/95 Park narodowy. Brama wjazdowa. 1937
3/131/0/-/8/96 Park narodowy. Powalone fragmenty gałęzi. 1937
3/131/0/-/8/97 Fragment puszczy. Powalony pień. 1937
3/131/0/-/8/98 Fragmenty powalonych drzew w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/99 Fragmenty powalonych drzew w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/100 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/101 Fragment puszczy. Spróchniały pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/102 Puszcza. Pień drzewa. 1937
3/131/0/-/8/103 Puszcza. Złamane stare drzewo. 1937
3/131/0/-/8/104 Puszcza. Pień starego drzewa. 1937
3/131/0/-/8/105 Puszcza. Pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/106 Żubr w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/107 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/108 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/109 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/110 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/111 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/112 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/113 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/114 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/115 Żubr w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/116 Żubry w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/117 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/118 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/119 Żubry w zagrodzie. W oddali widoczna szopa. 1937
3/131/0/-/8/120 Żubry w zagrodzie. W oddali widoczna szopa. 1937
3/131/0/-/8/121 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/122 Dorosły żubr. 1937
3/131/0/-/8/123 Para żubrów. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/124 Para żubrów. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/125 Żubr. W oddali szopa. 1937
3/131/0/-/8/126 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/127 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/128 Trzy żubry. W oddali szopy. 1937
3/131/0/-/8/129 Trzy żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/130 Dorosły żubr pod drzewem. W oddali ogrodzenie. 1937
3/131/0/-/8/131 Dorosły żubr w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/132 Dorosły żubr w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/133 Dorosły żubr. Z tyłu ogrodzenie. 1937
3/131/0/-/8/134 Dorosły okaz żubra w zbliżeniu. 1937
3/131/0/-/8/135 Dorosły okaz żubra w zbliżeniu. 1937
3/131/0/-/8/136 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/137 Żubry w lesie. Widoczna zagroda. 1937
3/131/0/-/8/138 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/139 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/140 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/141 Żubr pod drzewem. Z tyłu widoczne ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/142 Żubr i sarny w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/143 Żubr pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/144 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/145 Żubry w zagrodzie. 1937
3/131/0/-/8/146 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/147 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/148 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/149 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/150 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/151 Puszcza. Połamane pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/152 Puszcza. Drzewa iglaste. 1937
3/131/0/-/8/153 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/154 Puszcza. Spróchniałe pnie drzew. Wykroty. 1937
3/131/0/-/8/155 Puszcza. Stare drzewa. 1937
3/131/0/-/8/156 Puszcza. Wykroty. 1937
3/131/0/-/8/157 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/158 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/159 Puszcza. Spróchniałe, powalone drzewa. 1937
3/131/0/-/8/160 Puszcza. Powalone drzewo. 1937
3/131/0/-/8/161 Kaplica i cmentarz. 1937
3/131/0/-/8/162 Fragment cmentarza. Zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/163 Cmentarz wśród drzew. Z tyłu zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/164 Cmentarz wśród drzew. Z tyłu zabudowania wiejskie. 1937
3/131/0/-/8/165 Cmentarz wśród drzew. Kaplica. 1937
3/131/0/-/8/166 Droga wśród drzew. W oddali człowiek. 1937
3/131/0/-/8/167 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/168 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/169 Dąb w parku. W oddali pałac. 1937
3/131/0/-/8/170 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/171 Droga przez wieś i zabudowania. W oddali wieże cerkwi. 1937
3/131/0/-/8/172 Droga przez wieś. Domy wiejskie. W oddali wieża cerkwi. 1937
3/131/0/-/8/173 Drewniany budynek, w którym mieści się kino i teatr. 1937
3/131/0/-/8/174 Pola uprawne. W oddali widok wioski. 1937
3/131/0/-/8/175 Zabudowania wzdłuż rzeki. Widoczna drewniana kładka przez rzekę i drewniany pomost. 1937
3/131/0/-/8/176 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/177 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/178 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/179 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/180 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/181 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/182 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/183 Smolarnia koło wsi Stoczek. 1937
3/131/0/-/8/184 Droga przez las. Ozdobny białe barierki przy drodze. W oddali wóz konny. 1937
3/131/0/-/8/185 Droga przez las. Widoczny ozdobny biały mostek przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/186 Drewniany dom przy w lesie. Widok konia na podwórku. 1937
3/131/0/-/8/187 Wóz konny na drodze prowadzącej przez las. 1937
3/131/0/-/8/188 Młode brzózki na skraju lasu. 1937
3/131/0/-/8/189 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/190 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/191 Droga przez las. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/192 Droga przez las. Wóz konny w oddali. 1937
3/131/0/-/8/193 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/194 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/195 Wozy konne na leśnej drodze. 1937
3/131/0/-/8/196 Wóz konny na łące przy lasie. 1937
3/131/0/-/8/197 Potok płynący przez środek pola. W oddali las. 1937
3/131/0/-/8/198 Wykroty w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/199 Pałac Carski. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/200 Dęby w parku. Ławki pod drzewami. 1937
3/131/0/-/8/201 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/202 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/203 Wieża Pałacu Carskiego. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/204 Fragment Pałacu Carskiego. Widok od strony parku. 1937
3/131/0/-/8/205 Pomnik Józefa Piłsudskiego. 1937
3/131/0/-/8/206 Pomnik Józefa Piłsudskiego. 1937
3/131/0/-/8/207 Drewniana brama wjazdowa do Parku Pałacowego. 1937
3/131/0/-/8/208 Dworek pałacowy w parku. 1937
3/131/0/-/8/209 Park pałacowy. 1937
3/131/0/-/8/210 Budynek Muzeum. 1937
3/131/0/-/8/211 Pałac Carski. 1937
3/131/0/-/8/212 Park pałacowy. 1937
3/131/0/-/8/213 Dęby w parku pałacowym. 1937
3/131/0/-/8/214 Człowiek przy olbrzymim pniu drzewa. 1937
3/131/0/-/8/215 Fragment starego pnia w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/216 Połamany pień w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/217 Stare drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/218 Drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/219 Drzewa w puszczy. 1937
3/131/0/-/8/220 Droga wśród drzew w parku narodowym. W oddali widok bramy wejściowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/221 Droga wśród drzew w parku narodowym. W oddali widok bramy wejściowej do parku. 1937
3/131/0/-/8/222 Brama wjazdowa do pałacu carskiego. Widok wieży pałacowej. 1937
3/131/0/-/8/223 Droga przez las. Widoczne ozdobne barierki przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/224 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/225 Las liściasty. 1937
3/131/0/-/8/226 Fragment lasu iglastego. Droga przed lasem. 1937
3/131/0/-/8/227 Korony drzew iglastych. 1937
3/131/0/-/8/228 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/229 Dęby w parku. Widoczne ławki pod drzewami. 1937
3/131/0/-/8/230 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/231 Fragment zarośli w parku. W tle widoczna wieża pałacu. 1937
3/131/0/-/8/232 Widok ludzi przy ulicy. Zabudowania wzdłuż ulicy. 1937
3/131/0/-/8/233 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/234 Dęby w parku. Ławeczka pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/235 Dęby w parku. Ławeczka pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/236 Dęby w parku. Człowiek siedzący na ławeczce pod drzewem. 1937
3/131/0/-/8/237 Droga przez wieś.Widoczne fragmenty zabudowań i dzieci przy drodze. 1937
3/131/0/-/8/238 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/239 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/240 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/241 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/242 Fragment drewnianego ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/243 Drewniana wieża widokowa. 1937
3/131/0/-/8/244 Drewniany domek strażnika. Widoczne drewniane szopy i ogrodzenia na tle lasu. 1937
3/131/0/-/8/245 Fragmenty drewnianych zabudowań i ogrodzeń w lesie. 1937
3/131/0/-/8/246 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/247 Przystań rzeczna. Fragment drewnianego pomostu. Zabudowanie w oddali. 1937
3/131/0/-/8/248 Pola uprawne. W oddali panorama wioski. 1937
3/131/0/-/8/249 Fragment pałacu carskiego. 1937
3/131/0/-/8/250 Dęby w parku. 1937
3/131/0/-/8/251 Fragment pałacu carskiego. 1937
3/131/0/-/8/252 Fragmenty zarośli. Widoczne pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/253 Fragment lasu. Widoczne pnie drzew. 1937
3/131/0/-/8/254 Fragmenty drewnianego ogrodzenia wraz z drewnianą szopą w lesie. 1937
3/131/0/-/8/255 Droga leśna prowadząca do rezerwatu żubrów. W oddali drewniane ogrodzenia. 1937
3/131/0/-/8/256 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/257 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/258 Droga przez las. W oddali człowiek jadący rowerem. 1937
3/131/0/-/8/259 Wieża pałacu carskiego w otoczeniu drzew. 1937
3/131/0/-/8/260 Fragment pałacu carskiego w otoczeniu drzew. 1937
3/131/0/-/8/261 Drzewa w parku. 1937
3/131/0/-/8/262 Powalone fragmenty drzew w lesie 1937
3/131/0/-/8/263 Droga przez las. 1937
3/131/0/-/8/264 Drewniana brama wejściowa dla zwiedzających rezerwat żubrów "Zwierzyniec". 1937
3/131/0/-/8/265 Drewniana wieża widokowa dla zwiedzających rezerwat żubrów "Zwierzyniec". Widoczna tablica opisująca warunki zwiedzania. 1937
3/131/0/-/8/266 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/267 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/268 Fragmenty drewnianego ogrodzenia w rezerwacie. W tle las. 1937
3/131/0/-/8/269 Polesie. Wóz konny na leśnej drodze. 1936
3/131/0/-/8/270 Polesie. Widok pola. W oddali odgrodzony las. 1936
3/131/0/-/8/271 Polesie. Wóz konny na drodze przy lesie. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/272 Polesie. Wóz konny na drodze przy lesie. 1936
3/131/0/-/8/273 Polesie. Wóz konny na drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/274 Polesie. Kobieta idąca polną drogą, z tyłu wóz konny na drodze. W oddali widok zabudowań. 1936
3/131/0/-/8/275 Polesie. Wozy konne na drodze przy lesie. 1936
3/131/0/-/8/276 Polesie. Piaszczysta droga przy lesie. Widoczne zagrody. 1936
3/131/0/-/8/277 Polesie. Kobieta i wóz konny na ogrodzonej piaszczystej drodze. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/278 Polesie. Wóz konny na ogrodzonej piaszczystej drodze. W oddali zabudowania. 1936
3/131/0/-/8/279 Polesie. Wozy konne na piaszczystej drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/280 Polesie. Wozy konne na piaszczystej drodze w lesie. 1936
3/131/0/-/8/281 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/282 Żubry w lesie. 1937
3/131/0/-/8/283 Żubr w lesie. 1937
3/131/0/-/8/284 Żubry w lesie. 1937

Related materials

Albinówka koło Zabłotowa w województwie stanisławowskim

#stodoła #chata #gospodarstwo

1938

Alwernia

#kościół #krajobraz #architektura sakralna

1934

Augustów

1935-1936

Białowieża

#drzewa #las #cmentarz

1933-1937