Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka

1784-1846

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne

1890-1897

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla miejscowości Męcina Wielka, Rozdziele, Pstrążne, Wapienne

1898-1906

Księga urodzeń, małżeństw i zgonów dla miejscowości Pstrążne: urodzenia z lat 1784-1822, małżeństwa z lat 1785-1920, zgony z lat 1785-1901

1784-1920