Portlet is temporarily unavailable.

Related materials

Obywatele! Na rozkaz Wodza, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych wmaszerowały wojska niemieckie do kraju waszego... - odezwa mówiąca o władzy wykonawczej poszczególnych d-ców armii na terenach zajętych i obowiązku podporządkowania się im

#Brauschnitz von

1939

Obwieszczenie - proklamacja Naczelnika Zarządu Cywilnego na terenie okupowanym przez 10. Armię niemiecką - Rudigera. Podpisano: Naczelnik Zarządu Cywilnego, Prezydent Rejencji Rudiger

#Rudiger #10. Armia Niemiecka

1939

Proklamacja Gubernatora Generalnego (przy objęciu władzy w Generalnym Gubernatorstwie). Podpisano: Gubernator Generalny dla zajętych polskich obsza Frank

#Frank Hans

1939

Auf Anordnung des Generalgouverneurs, Reichsleiter Dr Frank, werden die Gliderungen der NSDAP im Generalgouvernement aufgestellt.- odezwa: na rozporządzenie Generalnego Gubernatora Dr Franka w GG zostaną stworzone struktury NSDAP

#Frank Hans

1942-1942