Ogłoszenie: dotyczy utworzenia zamkniętych dzielnic mieszkalnych dla Żydów w Radomiu. Podpisano: Stadthauptmann miasta Radomia Kujath

Reference code

58/1192/0/-/277

Dates
1941 - 1941

Scans (4)

A favorite unit
  • image.from.unit.number "Ogłoszenie: dotyczy utworzenia zamkniętych dzielnic mieszkalnych dla Żydów w Radomiu. Podpisano: Stadthauptmann miasta Radomia Kujath" 19674440
  • image.from.unit.number "Ogłoszenie: dotyczy utworzenia zamkniętych dzielnic mieszkalnych dla Żydów w Radomiu. Podpisano: Stadthauptmann miasta Radomia Kujath" 19674441
  • image.from.unit.number "Ogłoszenie: dotyczy utworzenia zamkniętych dzielnic mieszkalnych dla Żydów w Radomiu. Podpisano: Stadthauptmann miasta Radomia Kujath" 19674430
  • image.from.unit.number "Ogłoszenie: dotyczy utworzenia zamkniętych dzielnic mieszkalnych dla Żydów w Radomiu. Podpisano: Stadthauptmann miasta Radomia Kujath" 19674439

Description for: 58/1192/0/-/277

Archiwum Państwowe w Radomiu
Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

#Kujath

Related materials

Obywatele! Na rozkaz Wodza, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych wmaszerowały wojska niemieckie do kraju waszego... - odezwa mówiąca o władzy wykonawczej poszczególnych d-ców armii na terenach zajętych i obowiązku podporządkowania się im

#Brauschnitz von

1939

Obwieszczenie - proklamacja Naczelnika Zarządu Cywilnego na terenie okupowanym przez 10. Armię niemiecką - Rudigera. Podpisano: Naczelnik Zarządu Cywilnego, Prezydent Rejencji Rudiger

#Rudiger #10. Armia Niemiecka

1939

Proklamacja Gubernatora Generalnego (przy objęciu władzy w Generalnym Gubernatorstwie). Podpisano: Gubernator Generalny dla zajętych polskich obsza Frank

#Frank Hans

1939

Auf Anordnung des Generalgouverneurs, Reichsleiter Dr Frank, werden die Gliderungen der NSDAP im Generalgouvernement aufgestellt.- odezwa: na rozporządzenie Generalnego Gubernatora Dr Franka w GG zostaną stworzone struktury NSDAP

#Frank Hans

1942-1942