Rejestr gospodarczy

Reference code

36/207/0/-/9

Dates
1947 - 1949

Scans (0)

This unit does not have scans yet. We're working on it.

Unit type
File documentation

No data

No data


Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

[Korespondencja w sprawach organizacyjnych Szkoły Rolniczej w Zamieściu]

1947-1950

Rejestr gospodarczy

1947-1949

[Biblioteka szkolna - katalog książek]

1948-1950

[Sprawozdania gospodarcze Szkoły Rolniczej w Zamieściu]

1947-1950