Akta Stanu Cywilnego

Reference code
63/154/0/1
Border dates
1809 - 1913
Number of series
1
Number of scans
9474
Reference code Name Date from Date to
Showing 1 to 20 of 113 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
63/154/0/1/1 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 56
63/154/0/1/2 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 62
63/154/0/1/3 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 23
63/154/0/1/4 Akta Urodzonychych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 68
63/154/0/1/5 Akta Zaślubinych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 55
63/154/0/1/6 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1810 R. 1810-1811 43
63/154/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 68
63/154/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 34
63/154/0/1/9 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 49
63/154/0/1/10 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1812 R do ostatniego dnia miesiąca Grudnia 1813 1812-1813 64
63/154/0/1/11 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do dnia ostatniego Grudnia 1813 1812-1813 68
63/154/0/1/12 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do 1-go Maja 1813 1812-1813 52
63/154/0/1/13 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od dnia 1-go Stycznia 1814 R. do ostatniego Grudnia 1814 R. 1814-1814 66
63/154/0/1/14 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1814 R do ostatniego Grudnia tegoż Roku 1814-1814 54
63/154/0/1/15 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1813 Roku i 1814 do 1-go Stycznia 1815 1813-1814 56
63/154/0/1/16 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1815 1815-1815 322
63/154/0/1/17 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od 1-go Stycznia 1820 roku 1820-1820 31
63/154/0/1/18 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od 1-go Stycznia 1820 roku 1820-1820 18
63/154/0/1/19 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia 1821 Roku 1821-1821 32
63/154/0/1/20 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey Powiatu Dombrowskiego w Woiewództwie Augustowskim od dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia 1821 Roku 1821-1821 29
Showing 1 to 20 of 113 entries.