Akta varia

Reference code
45/23/0/2
Border dates
1432 - 1837
Number of series
1
Number of scans
104
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
45/23/0/2/7 [Dwaj synowie ministra Himboldta - Hermann i jego brat (brak imienia) dzielą spadek po ojcu, jakim jest "Herrschaft Schloss Ottmachau"] 1837 0
45/23/0/2/8 [Andreas Klar w sprawie parcelacji majątku i sprzedaży ziemi swego poprzednika Gabrieli v. [von] Kalbachen z domu Freine] 1801, 1806 0
45/23/0/2/9 Häuser [zabudowa wolnych parcel, remonty, przebudowa poszczególnych budynków] [1587-1593] 0
45/23/0/2/10 Häuser [budulec, zabudowanie parcel, ogrody] 1610-1673 0
45/23/0/2/11 Akten des Bischöfliches Ober-Rentz-Amt zu Breslau Grundstücke 1763 0
45/23/0/2/12 [Akta dot. tzw. [dotyczące tak zwanej] Kameyschel Wiese, podlegającej pod jurysdykcję miejską - kupno, sprzedaż] 1674 [1673]-1687 0
45/23/0/2/13 Rada miasta Otmuchowa kieruje do bspa [biskupa] Karola Ferdynanda sprawę spadku wdowy po Marcinie Machwitz, Anny 1626 0
45/23/0/2/14 Korespondencja między władzą biskupią z Nysy a Magistratem w Otmuchowie i magistratem a Steuratem Bergerem mająca na celu wyjaśnienie, czy magistrat w Otmuchowie jest uprawniony do spełniania sądownictwa wyższego [Obergerichtsbarceit] 1805 0
45/23/0/2/15 [Dot. [dotyczy] przynależności sądowej probostwa w Otmuchowie] 1829-1830 0
45/23/0/2/16 [Sprawa sporna o pozostawiony spadek u tkacza Michaela Deusera przez proboszcza Christophorusa Heidera dla sieroty, która mu prowadziła dom] 1610 0
45/23/0/2/17 [1. Dot. [dotyczy] wybicia oka przez George Schmidt 1598. 2. Niewłaściwe zachowanie się w piwnicy świdnickiej żołnierza i śpiewy po pijanemu o charakterze politycznym 1629] 1598, 1629 0
45/23/0/2/18 [Kradzieże - między innymi spadku Barbary Richterin] 1711-1732 0
45/23/0/2/19 [Morderstwo - przesłuchanie świadków] 1656 0
45/23/0/2/20 [Akta dot. [dotyczące] urzędu kata] 1682-1693 [1996] 104
45/23/0/2/21 [Akta dot. [dotyczące] pręgierza] 1717 0
45/23/0/2/22 [Skarga o obelgę] 1719 0
45/23/0/2/23 [Biskup Kaspar przesyła księciu Jerzemu brzeskiemu oświadczenie sądowe George Schmidt, który prosi, aby było porównanie z tym z Niemczy - w sprawie eskorty jeńca Hans Bruschnes] 1568 0
45/23/0/2/24 [Protokół sporządzony przez notariusza i świadków z przesłuchania wartownika zamku Otmuchowa Martin Nahlen, jak i żony wartownika Ewy Gregeos, którzy byli więzieni w Otmuchowie - protokół przekazano na życzenie księciu Fryderyk. bsp. [Fryderykowi biskupowi] Wrocławia] 1679 0
45/23/0/2/25 [Akta dot. [dotyczące] trębacza miejskiego] 1610 0
45/23/0/2/26 [Akta dot. [dotyczące] bractwa kurkowego, strzelania, króla kurkowego, budowy strzelnicy] [1668, 1674, 1701] 0
Showing 1 to 20 of 62 entries.