Dział Gospodarki Społecznej

Reference code
60/16/0/2.4
Border dates
1885 - 1939
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
60/16/0/2.4/448 Sprawy przynależności gminnej 1932-1938 0
60/16/0/2.4/449 Sprawy sądowe 1930-1939 0
60/16/0/2.4/450 Sprawy Związku Miast Polskich 1930-1938 0
60/16/0/2.4/451 Ściąganie opłat, podatków, zadłużeń, grzywień 1896-1939 0
60/16/0/2.4/452 Poszukiwanie osób 1936-1938 0
60/16/0/2.4/453 Sprawy organizacyjne, obsada stanowisk 1934-1939 0
60/16/0/2.4/454 Zarządzenia, okólniki, protokoły, informacje władz zwierzchnich, skargi i zażalenia 1928-1939 0
60/16/0/2.4/455 Opieka nad bezdomnymi i bezrobotnymi, świadectwa ubóstwa 1929-1939 0
60/16/0/2.4/456 Przydziały koncesji na prawach zakładowych warsztatów rzemieślniczych 1933-1939 0
60/16/0/2.4/457 Wybory do Rady Miejskiej - Sejmu, uchwały 1907-1935 0
60/16/0/2.4/458 Sprawy rolne, hodowlane, szkody, gradobicia, ceny artykułów żywnościowych, związki hodowców koni 1931-1939 0
60/16/0/2.4/459 Opinie o obywatelach, zmiana miejsca zamieszkania, emigracja 1932-1939 0
60/16/0/2.4/460 Poświadczenia obywatelstwa - zaświadczenia 1927-1939 0
60/16/0/2.4/461 Sprawy wojskowe 1914-1939 0
60/16/0/2.4/462 Licytacje 1931-1939 0
60/16/0/2.4/463 Zabezpieczenie p. pożarowe, ewidencja straży pożarnej 1936-1938 0
60/16/0/2.4/464 Księgi izraelickie - wyciąg metryk urodzeń izraelitów 1885-1937 0
60/16/0/2.4/465 Księgi izraelickie - wyciąg z protokołów pośmiertnych 1931-1937 0
60/16/0/2.4/466 Księgi izraelickie - wykaz ślubnych i nieślubnych rodzin izraelickich 1930 0
60/16/0/2.4/467 Wykaz wydanych dowodów osobistych Żydów i Polaków [1931] 1934-1936 0
Showing 21 to 40 of 40 entries.