Dział Finansowo-Budżetowy

Reference code
60/16/0/3.2
Border dates
1935 - 1944
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
60/16/0/3.2/396 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego, rzeźni i targowicy miejskiej 1939-1940 0
60/16/0/3.2/397 Budżet administracyjny przedsiębiorstw elektrycznego 1940-1941 0
60/16/0/3.2/398 Budżet administracyjny przedsiebiorstwa elektrycznego i targowicy miejskiej 1941-1942 0
60/16/0/3.2/399 Preliminarz budżetowy robót drogowych na drogach gminnych, placach i ulicach 1942-1943 0
60/16/0/3.2/400 Budżet administracyjny przedsiębiorstwa elektrycznego i targowiska miejskiego 1942-1943 0
60/16/0/3.2/401 Budżet administracyjny przedsiębiorstwa elektrycznego, rzeźni i targowicy miejskiej 1943-1944 0
60/16/0/3.2/402 Roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego i przedsiębiorstw miejskich 1939-1944 0
60/16/0/3.2/403 Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1941-1942 1941-1942 0
60/16/0/3.2/404 Sprawozdania Kasy Stefczyka spółdzielnia z nieograniczną odpowiedzialnością w Klimkówce 1943-1944 0
60/16/0/3.2/405 Tabele potrąceń jednolitej składki na ubezpieczenia składki społecznej i podatku dochodowego od wynagrodzeń 1943 0
60/16/0/3.2/406 Księga biercza szarwarku 1939-1940 0
60/16/0/3.2/407 Księga szarwarkowa 1943-1944 0
60/16/0/3.2/408 Księga biercza publicznej daniny mieszkańców miasta Brzozowa 1942-1943 0
60/16/0/3.2/409 Księga biercza na państwowy podatek gruntowy, podatek wyrównawczy oraz świadczenia w naturze 1943-1944 0
60/16/0/3.2/410 Ksiega biercza podatków państwowych i komunalnych 1943-1944 0
60/16/0/3.2/411 Dziennik przychodów kosztów egzekucyjnych dla Urzędu Skarbowego w Brzozowie 1935-1943 0
60/16/0/3.2/412 Księga wydatków budżetowych 1939-1941 0
60/16/0/3.2/413 Deklaracje w sprawie podatku przemysłowego 1940-1943 0
60/16/0/3.2/414 Ewidencja budżetowych należności czynnych i biernych. Zarządzenia miasta Brzozowa 1935-1941 0
60/16/0/3.2/415 Sprawy finansowe 1940-1944 0