Komisje

Reference code
13/197/0/2.2
Border dates
1956 - 1973
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/197/0/2.2/36 Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego – protokoły posiedzeń 1958-1959 0
13/197/0/2.2/37 Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – protokoły posiedzeń, plany pracy 1961-1969 0
13/197/0/2.2/38 Komisja Dróg i Urządzeń Osiedli – protokoły posiedzeń 1956-1959 0
13/197/0/2.2/39 Komisja Finansów i Budżetu – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1961-1969 0
13/197/0/2.2/40 Komisja Gospodarki Drogowej – protokoły posiedzeń, plany pracy 1956-1957 0
13/197/0/2.2/41 Komisja Kultury i Zdrowia – protokoły posiedzeń 1957-1960 0
13/197/0/2.2/42 Komisja Mandatowa – protokoły posiedzeń 1965-1967 0
13/197/0/2.2/43 Komisja Oświaty i Kultury – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, tom I 1956-1967 0
13/197/0/2.2/44 Komisja Oświaty i Kultury – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, tom II 1968-1971 0
13/197/0/2.2/45 Komisja Rolna – protokoły posiedzeń 1956 0
13/197/0/2.2/46 Komisja Rolnictwa i Leśnictwa – protokoły posiedzeń 1958-1960 0
13/197/0/2.2/47 Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia – protokoły posiedzeń, plany pracy 1961-1965 0
13/197/0/2.2/48 Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia – protokoły posiedzeń, plany pracy 1966-1968 0
13/197/0/2.2/49 Komisja Turystyki i Sportu – protokoły posiedzeń, plany pracy 1961-1969 0
13/197/0/2.2/50 Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – protokoły posiedzeń, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1956, 1961-1968 0
13/197/0/2.2/51 Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1969-1973 0