Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty)

Reference code
35/2338/0/2.4
Border dates
1926 - 1942
Number of series
1
Number of scans
544