Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
802/60/0 Spuścizna Władysława Bartynowskiego 1817-1986 30629 Unroll
- Dokumenty osobiste - Korespondencja - Fotografie - Materiały rodzinne - Materiały warsztatowe do planowanych publikacji dotyczących projektowanego "Słownika biograficznego artystów polskich" - Wycinki prasowe - Fragmenty dzienników urzędowych - Ulotki - Informacje z katalogów lub inwentarzy wystaw - Nekrologi Number of units in the group: 184
802/61/0 Spuścizna Janusza Reymana 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/63/0 Spuścizna Stanisławy Kubiak 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/64/0 Spuścizna Mariana Gumowskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/66/0 Spuścizna Ryszarda Kiersnowskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/67/0 Spuścizna Tadeusza Kałkowskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/70/0 Spuścizna rodziny Mękickich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/80/0 Spuścizna Feliksa Jasieńskiego 1793-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 0
802/90/0 Spuścizna Władysława Terleckiego 1925-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 12