Archiwum Narodowe w Krakowie

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul. Sienna 16

Kraków

30-960

Opening hours:

09:00 - 17:00 (monday)

09:00 - 15:00 (tuesday)

09:00 - 15:00 (wednesday)

09:00 - 15:00 (thursday)

09:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
+48 12 422 40 94
Fax number:
+48 12 421 35 44
E-mail:
sekretariat@ank.gov.pl
Website:
http://ank.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie ma ponad 140-letnią instytucjonalną tradycję. Jest sukcesorem działającego od 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie (późniejszego Archiwum Państwowego w Krakowie) oraz istniejącego od 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

 

 

Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie.   W 1936 roku  przyjęło  nazwę  Archiwum  Państwowe, a 1 lutego 1952 roku włączono w jego struktury Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Z  dniem 29 grudnia 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba  Archiwum. Tu powstało w 1896 roku  istniejące  do  dziś  Towarzystwo  Miłośników   Historii  i  Zabytków  Krakowa, a  swe  posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów  Galicji  Zachodniej, prekursor  służby  ochrony  zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zasób Archiwum Narodowego w Krakowie i jego oddziałów zamiejscowych liczący ponad 25 kilometrów akt i obejmujący archiwalia od XII w. po współczesne, jest jednym z największych i najcenniejszych w kraju. Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, instytucje gospodarcze i osoby prywatne, głównie z terenu Małopolski. Obecnie trwa budowa nowego gmachu przy ul. Rakowickiej 22 spełniającego współczesne standardy przechowywania, zabezpieczania oraz udostępniania archiwaliów.

Materiały archiwalne udostępniane są w pięciu czytelniach na terenie Krakowa, w Ekspozyturze ANK w Spytkowicach, a także w oddziałach zamiejscowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością bezpośrednio na stronie www.ank.gov.pl

 

Wykaz czytelni centrali Archiwum Narodowego w Krakowie: 

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział II - akt  administracji  państwowej  ogólnej  i  specjalnej,  sądownictwa  z XIX i XX w. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego,  wyznaniowych,  szkół  i  organizacji społecznych. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, dyżur popołudniowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00 (w okresie lipiec-sierpień nie ma dyżuru popołudniowego).

Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych  z  XIX  i  XX  w. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Część zasobu oddziałów ANK udostępniana jest również w czytelni Ekspozytury ANK w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 

The size of the resource (m.b.):

16916.0

Number of monographs in the library:

45082

Warehouse area (m2):

3355.6

Shelves capacity (m.b.):

25545.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

83