Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/1/0 Akta miasta Tarnowa 1831 - 1944 530 Unroll
Number of units in the group: 217
33/2/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie 1943 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 1942
33/3/0 Akta miasta Dąbrowa Tarnowska 1870 - 1940 0 Unroll
Number of units in the group: 14
33/4/0 Zarząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 28
33/5/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 353
33/6/0 Akta miasta Tuchowa 1898 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 20
33/7/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tuchowie 1945 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 529
33/8/0 Akta miasta Żabna 1867 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 146
33/9/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żabnie [1936] 1945 - 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 238
33/10/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1925 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 4
33/11/0 Wydział Powiatowy w Tarnowie 1917 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 15
33/12/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1940 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 8
33/13/0 Urząd Pracy w Tarnowie 1940 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 3
33/14/0 Powiatowa Rada Narodowa w Tarnowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 65
33/15/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 374
33/16/0 Wydział Powiatowy w Tarnowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 102
33/17/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowie 1945 - 1947 [1949] 0 Unroll
Number of units in the group: 82
33/18/0 Inspektorat Oświaty w Tarnowie 1866 - 1981 0 Unroll
Number of units in the group: 819
33/19/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Tarnowie [1889] 1934 - 1951 [1953] 0 Unroll
Number of units in the group: 708
33/20/0 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 449
Showing 1 to 20 of 825 entries.