Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul. Chemiczna 16

Tarnów

33-101

Opening hours:

08:00 - 15:00 (monday)

08:00 - 15:00 (tuesday)

08:00 - 15:00 (wednesday)

08:00 - 15:00 (thursday)

08:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
+48 14 633 06 21
Fax number:
+48 14 633 06 21
E-mail:
tarnow@ank.gov.pl
Website:
http://www.ank.gov.pl

Archiwum powstało w 1950 r. jako Oddział Powiatowy w Tarnowie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. W latach 1952-1975 działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Tarnowie podlegające Archiwum Wojewódzkiemu w Krakowie (do 1957 r.) a następnie Archiwum Państwowemu Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego.

W latach 1976-1983 działało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, a od lipca 1983 r., po wprowadzeniu ustawy archiwalnej z dnia 14.07.1983 r. placówka w Tarnowie została Oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie (od 2012 r. Archiwum Narodowego w Krakowie). Pierwszą siedzibą Archiwum był niewielki pokój w budynku na ul. Kniewskiego (obecnie Bernardyńska), magazyny znajdowały się w budynkach ul. Bernardyńska 19 i 24. W 1985 r. Archiwum otrzymało budynek w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemicznej 16, siedzibę przeniesiono do wyremontowanego budynku w 1991 r. 

Większość zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Tarnowie pochodzi z okresu XIX i XX wieku. Gromadzone w tarnowskim oddziale dokumenty to w przeważającej większości akta urzędów miast i gmin, rad narodowych, jednostek wymiaru sprawiedliwości, instytucji kultury, szkół, stowarzyszeń, cechów, zakładów przemysłowych oraz zbiory akt metrykalnych. Użytecznym dla badaczy jest także zbiór prasy oraz księgozbiór biblioteczny liczący około 4600 woluminów.

The size of the resource (m.b.):

2599.1

Number of monographs in the library:

4500

Warehouse area (m2):

675.4

Shelves capacity (m.b.):

2939.0

Number of continuous publications in the library:

0

Number of places in the scientific studio:

8

The most interesting materials