Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
33/61/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radłowie [1949] 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 197
33/62/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ryglicach 1951 - 1972 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia jednostek nadrzędnych 1966-1972 (sygn. 33/62/1-2) Uchwały PPRN w Tarnowie 1960-1962 (sygn. 33/62/3) Sprawy poufne 1955-1956 (sygn. 33/62/4-5) Sprawy wyborów 1961-1965 (sygn. 33/62/6-8) Komitet elektryfikacyjny 1957-1959 (sygn. 33/62/9) Sprawy organizacyjne 1967 (sygn. 33/62/10) Protokoły sesji GRN 1955-1972 (sygn. 33/62/11-23) Komisje GRN - plany pracy, protokoły 1954-1972 (sygn. 33/62/24-57) Plany pracy Prezydium GRN 1955-1968 (sygn. 33/62/58-64) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (sygn. 33/62/65-75) Uchwały Prezydium GRN 1963-1972 (sygn. 33/62/76) Protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (sygn. 33/62/77-84) Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1961 (sygn. 33/62/85) Rejestry zaświadczeń 1960 (sygn. 33/62/86-87) Korespondencja ogólna 1955-1961 (sygn. 33/62/88-102) Dzienniki korespondencyjne 1958-1961 (sygn. 33/62/103-104) Programy rozwoju Gromady 1961-1966 (sygn. 33/62/105-106) Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1967-1970 (sygn. 33/62/107-108) Budżet Gromady 1955-1972 (sygn. 33/62/109-116) Sprawozdania finansowe 1959-1961 (sygn. 33/62/117-119) Fundusz gromadzki 1959 (sygn. 33/62/120) Księga materiałowa 1955 (sygn. 33/62/121) Księga kontroli druków ścisłego zarachowania 1955 (sygn. 33/62/122) Teczka pism wpływających 1961-1962 (sygn. 33/62/123) Spis powszechny 1960 roku 1960-1962 (sygn. 33/62/124) Sprawy rolnictwa 1955-1960 (sygn. 33/62/125-129) Podania na wyrąb drzewa 1958-1959 (sygn. 33/62/130-131) Umowy 1955-1959 (sygn. 33/62/132-136) Sprawy kolegium orzekającego 1955 (sygn. 33/62/137) Sprawy karno-administracyjne 1956-1958 (sygn. 33/62/138) Rejestry spraw karno-administracyjnych 1955-1958 (sygn. 33/62/139-141) Sprawy ogólnoadministracyjne 1967-1968 (sygn. 33/62/142) Sprawy wojskowe 1957-1959 (sygn. 33/62/143-145) Książki meldunkowe 1951-1960 (sygn. 33/62/146-163) Number of units in the group: 163
33/63/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzepienniku Marciszewskim 1954 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 38
33/64/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzuchowej 1954 - 1961 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1954-1959 (sygn. 33/64/1-7) Komisje GRN - plany pracy, protokoły 1955-1959 (sygn. 33/64/8-18) Plany pracy Prezydium GRN 1955-1957 (sygn. 33/64/19) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957 (sygn. 33/64/20-22) Protokoły zebrań wiejskich 1958-1959 (sygn. 33/64/23) Korespondencja ogólna 1956-1958 (sygn. 33/64/24-26) Protokoły z kontroli budżetowej 1955-1958 (sygn. 33/64/27) Budżet Gromady 1955-1960 (sygn. 33/64/28-33) Rejestr wymiaru i poboru wpłat na fundusz gromadzki 1959 (sygn. 33/64/34) Nakazy płatnicze 1955-1959 (sygn. 33/64/35-38) Korespondencja dotycząca skupu i obowiązkowych dostaw 1959 (sygn. 33/64/39) Sprawy wojskowe 1955-1961 (sygn. 33/64/40-45) Księgi meldunkowe 1957-1960 (sygn. 33/64/46-47) Number of units in the group: 47
33/65/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliskach 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 98
33/66/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemiechowie 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 109
33/67/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzyszowie 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 95
33/68/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczepanowicach 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 11
33/69/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 54
33/70/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuchowie 1962 - 1971 0 Unroll
Protokoły sesji 1962-1971 (sygn. 33/70/1-10) Rejestry uchwał 1969-1971 (sygn. 33/70/11-12) Akta Komisji GRN 1964 (sygn. 33/70/13-17) Plany pracy 1962-1964 (sygn. 33/70/18-19) Protokoły posiedzeń Prezydium, rejestry uchwał 1962-1971 (sygn. 33/70/20-22) Number of units in the group: 22
33/71/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchosławicach 1952 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 105
33/72/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rzędzińskiej 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 73
33/73/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaczarniu 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 14
33/74/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zborowicach 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 24
33/75/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbylitowskiej Górze 1955 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 34
33/76/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żukowicach Nowych [1952] 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 216
33/77/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żukowicach Starych 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 21
33/78/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bolesławiu 1950 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 127
33/79/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borkach 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 158
33/80/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej 1955 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 341
Showing 61 to 80 of 825 entries.