Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie [1914] 1918 - 1923 0 Unroll
1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, materiały dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach) (1914) 1916-1918 (sygn. GW 1-24) 2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne) 1918-1923 (sygn. GW 25-34) 3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy) 1914-1922 (1939) (sygn. GW 35-65) 4. Karty poległych 1914-1921 (sygn. GW 66-101). Number of units in the group: 101
29/275/1 C. i K. Komenda Wojskowa w Krakowie Oddział Grobów Wojennych [1914] 1916 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 24
29/276/0 Generalna Ekspozytura Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych w Krakowie [1916] 1919 - 1928 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym, księgi (okólniki, zarządzenia, rozkazy, protokoły posiedzeń, leczenie i zaopatrzenie inwalidów, ewidencja inwalidów, wykazy zapomóg i rent) (1916) 1919-1928 (sygn.GESO 1-8) Akta niezinwentaryzowane (sygn.GESO 9) Number of units in the group: 9
29/277/0 C.K. Kameralny Urząd Gospodarczy w Tyńcu [1719] 1849 - 1873 0 Unroll
1. Akta prezydialne (korespondencja, polecenia cyrkułu) 1842-1859 (sygn.UGT 1) 2. Normalia 1806-1869 (sygn.UGT 2-3) 3. Sprawy organizacyjno-administracyjne 1821-1869 (sygn.UGT 4-7) 4. Sprawozdania i satystyka 1822-1854 (sygn.UGT 8) 5. Publikacja zarządzeń 1834-1850 (sygn.UGT 9) 6. Sprawy wojskowe 1818-1848 (sygn.UGT 10-11) 7. Sprawy podatkowe 1775-1871 (sygn.UGT 12-16) 8. Sprawy kościelne 1758-1872 (sygn.UGT 17) 9. Sprawy policyjne 1828-1849 (sygn.UGT 18-20) 10. Sprawy poddańcze 1779-1864 (sygn.UGT 21-26) 11. Inwentarze dóbr, wykazy powinności poddańczych 1719-1859 (sygn.UGT 27) 12. Regulacja ciężarów gruntowych 1858-1859 (sygn.UGT 28) 13. Sprawy leśne 1818-1872 (sygn.UGT 29-30) 14. Dzierżawa folwarków 1817-1879 (sygn.UGT 31-42) 15. Sprawy rachunkowo-kasowe 1744-1869, (ygn.UGT 43-44) 16. Sądownictwo cywilne i policyjne 1817-1851 (sygn.UGT 45-48) 17. Sprawy spadkowe poddanych 1810-1851 (sygn.UGT 49) 18. Dochodzenie w sprawach karnych 1821-1867 (sygn.UGT 50) 19. Księgi kancelaryjne 1821-1867 (sygn.UGT 51-52) 20. Akta nieopracowane 1849 (sygn. UGT 53)ok. Number of units in the group: 54
29/278/0 vacat - Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/279/0 C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie [1773] 1850 - 1858 [1898] 8232 Unroll
1. Cyrkuł Bochnia (sygn.KZCG 1-386) 2. Cyrkuł Jasło (sygn.KZCG 387-722) 3. Cyrkuł Nowy Sącz (sygn.KZCG 723-1079) 4. Cyrkuł Rzeszów (sygn.KZCG 1080-1370) 5. Cyrkuł Tarnów (sygn.KZCG 1371-1745) 6. Cyrkuł Wadowice (sygn.KZCG 1746-2098) 7. Cyrkuł Kraków (okręg b. Wolnego Mista Krakowa) (sygn.KZCG 2099-2336) Number of units in the group: 2336
29/280/0 Kataster galicyjski 1844 - XX w. 40334 Unroll
1.Mapy gruntowe, przeważnie w skali 1:2880 (oryginały i odbitki jednobarwne) powiat Bochnia 1847-1880 (sygn. K. Boch. 1-52) powiat Brzesko (sygn. K. Br. 1-308) powiat Chrzanów 1848-1927 (sygn. K. Chrz. 1-382) powiat Dębica (sygn. K. Dęb. 1-70) powiat Kraków 1843-1960 (sygn. K. Krak. 1-856) powiat Limanowa 1845-1847 (sygn. Klim 1-325) powiat Myślenice 1844-1937 (sygn. K. Myśl. 1-85) powiat Nowy Sącz 1844-1912 (sygn. KNS 1-713) powiat Tarnów 1848-1908 (sygn. K.T 1-11) powiat Wadowice 1844-1927 (sygn. K. Wad. 1-50) powiat Żółkiew (sygn. K. Żół. 1) powiat Żywiec 1844-1849 (sygn. K. Żyw. 1-101) Galicja Wschodnia (sygn. K. Gal. Wsch. 1-66) 2.Operaty pomiarowe powiaty Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia 3.Szkice indykacyjne powiaty Bochnia, Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Wadowice, 4. Szkice polowe powiaty Bochnia, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice Number of units in the group: 38350
29/281/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie [1871] 1919 - 1933 [1939] 0 Unroll
I. Wydział Administracyjny [1912] 1919-1939 1. Referat ogólno-organizacyjny (sygn. OUZ 1-41) 2. Referat osobowy (sygn. OUZ 42-60) 3. Referat budżetowy (sygn. OUZ 61-115) 4. Referat gospodarczy (sygn. OUZ 116-125) II. Wydział Urządzeń Rolnych [1905] 1919-1934 [1939] 1. Zapas ziemi (sygn. OUZ 126-132) 2. Przymusowy wykup (sygn. OUZ 133-363) 3. Parcelacja (sygn. OUZ 364-415) 4. Osadnictwo (sygn. OUZ 416-417) 5. Podania o ziemię (sygn. OUZ 418-425) 6. Pomoc kredytowa (sygn. OUZ 426-428) 7. Obrót ziemią (sygn. OUZ 429-751) 8. Scalanie gruntów (sygn. OUZ 752-776) 9. Podział wspólnoty gruntów i regulacja praw użytkowania (sygn. OUZ 777-782) 10. Wspólnoty i serwituty (sygn. OUZ 783-791) 11. Inne (sygn. OUZ 792-797) III. Wydział Techniczny [1885]1919-1933 [1937] 1. Scalanie gruntów (sygn. OUZ 798-810) 2. Regulacja stosunków posiadłości gruntowych (sygn. OUZ 811-844) 3. Dzielenie wspólnot, regulacja praw użytkowania (sygn. OUZ 845-855) 4. Parcelacja (sygn. OUZ 856-873) 5. Inne (sygn. OUZ 874-887) IV. Wydział Wodno-Melioracyjny 1920-1933 [1935] (sygn. OUZ 888-890) V. Okręgowa Komisja Ziemska w Krakowie [1919] 1921-1931 (sygn. OUZ 891-893) VI. vacat - Okręgowy Urząd Ziemski w Przemyślu (akta odziedziczone) 1921-1923 (sygn. OUZ 894-916) - przekazano do Archiwum Państwowego w Przemyślu VII. Zbiór map i planów OUZ w Krakowie [1871] 1919-1933 (sygn. OUZ 917-1511) 1. Mapy i plany dot. własności – wg gmin 2. Plany dzielenia gruntów wspólnych 3. Plany komasacji 4. Plany regulacji własności wokół twierdzy Kraków 5. Plany drenowania gruntów Number of units in the group: 1488
29/281/1 Okręgowy Urząd Ziemski w Przemyślu 1921 - 1923 0 Unroll
Number of units in the group: 23
29/282/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Białej - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1317 Powiatowy Urząd Ziemski w Białej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/283/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bochni 1920 - 1923 0 Unroll
Sprawy przymusowego wykupu, parcelacji, serwitutów, sprzedaż gruntów kościelnych na zapłacenie daniny państwowej, orzeczenia w sprawie obrotu ziemią, organizacja gminnych komisji ziemskich, wydawanie zaświadczeń na kupno ziemi w b. dzielnicy pruskiej i wschodniej Małopolsce; sprawy personalne pracowników 1920-1923 (sygn. PUZBo 1-5) Number of units in the group: 5
29/284/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Dębicy 1920 - 1923 0 Unroll
Okólniki, instrukcje, rozporządzenia w sprawach administracyjnych, parcelacji i wykupu przymusowego, tpersonalnych, finansowych; mat. dot. wykupu przymusowego, wykazy majątków zajętych na cele reformy rolnej; parcelacja; wykup majątków kościelnych; organizacja PUZ, protokoły posiedzeń Komisji Ziemskich itp. 1920-1923 (sygn. PUZD 1-15) Number of units in the group: 15
29/285/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jaśle 1920 - 1931 0 Unroll
Normalia, sprawy personalne i finansowe PUZ; sprawozdania z działalności, spekulacja ziemią, przymusowy wykup, parcelacja majątków, scalanie gruntów, zezwolenia na przewłaszczenie, kredyty, przydziały ziemi dla wojskowych, wykazy stanu gospodarstw włościańskich, wspólnoty i serwituty itp. 1920-1930 (sygn. PUZJ 1-34) Number of units in the group: 34
29/286/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Krakowie [1904] 1920 - 1931 0 Unroll
1. C.K. Miejscowy Komisarz Agrarny w Krakowie (normalia, sprawy personalne, akta administracyjno-gospodarcze, sprawozdania, regulacja praw użytkowania, melioracje, dzielenie gruntów wspólnych) 1904-1920 (sygn. PUZKr 1-30) 2. C.K. Komisarz miejscowy dla uregulowania stosunków posiadłości gruntowej w okolicy twierdzy krakowskiej (akta prezydialne, sprawy osobowe, akta administracyjno-gospodarcze, komasacja) 1917-1920 (sygn. PUZKr 31-37) 3. Powiatowy Urząd Ziemski w Krakowie (parcelacja, przewłaszczenia, ewidencja spraw obrotu gruntowego, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Ziemskiej w Bochni) (1913) 1920-1931 (sygn. PUZKr 38-64). Number of units in the group: 64
29/286/1 C.K. Miejscowy Komisarz Agrarny w Krakowie [1904] 1912 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 30
29/286/2 C.K. Komisarz Miejscowy dla uregulowania stosunków posiadłości gruntowej w okolicy twierdzy krakowskiej 1917 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/287/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Limanowej 1920 - 1921 0 Unroll
Organizacja komisji ziemskich, parcelacja, kredyty, statystyka, arkusze posiadłości gruntowej posiadłości kościelnej 1920-1921 (sygn. PUZL 1-3) Number of units in the group: 3
29/288/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Nowym Sączu 1920 - 1930 0 Unroll
Sprawozdania, akta personalne, organizacja komisji ziemskich, protokoły posiedzeń komisji powiatowych, sprawy administracyjno-gospodarcze, komasacja, podział wspólnot, przewłaszczenia, sprzedaż gruntów tabularnych, kredyty 1920-1930 (sygn. PUZNS 1-34) Number of units in the group: 34
29/289/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowie 1919 - 1930 0 Unroll
Normalia, protokoły posiedzeń powiatowych komisji ziemskich, sprzedaż dóbr tabularnych, przewłaszczenia, przymusowy wykup i parcelacja, przymusowe dzierżawy, spekulacja ziemią 1919-1930 (sygn. PUZT 1-41) Number of units in the group: 41
29/290/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wadowicach 1920 - 1930 0 Unroll
Posiedzenia komisji ziemskich, przewłaszczenia 1920-1930 (sygn. PUZW 1-11) Number of units in the group: 11
Showing 461 to 480 of 4,527 entries.