Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/343/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Liszkach 1810 - 1905 6017 Unroll
Akta urodzeń: 1810-1853, 1890-1905 (sygn. 29/343/1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 122, 125, 127) Akta zapowiedzi i małżeństw: 1810-1852 (sygn. 29/343/2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 29, 32, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 123) Akta zgonów: 1810-1853 (sygn. 29/343/3, 6, 9, 12, 15, 18,21, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126) Number of units in the group: 127
29/344/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile 1817 - 1910 653 Unroll
Akta urodzeń: 1817-1888, 1890-1910 (sygn. 29/344/1, 4,8) Akta małżeństw: 1817-1888 (sygn. 29/344/2, 5) Akta zgonów: 1817-1888 (sygn. 29/344/3, 6) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów: 1889-1891(sygn. 29/344/7) Number of units in the group: 8
29/345/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Modlnicy Wielkiej 1816 - 1908 2713 Unroll
Akta urodzeń: 1816-1853, 1890-1907 (sygn. 29/345/1, 4, 7, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 104, 106, 109, 112, 115) Akta małżeństw: 1816-1852, 1890-1908 (sygn. 29/345/2, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 105, 107, 110, 113, 116) Akta zgonów: 1816-1853 (sygn. 29/345/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 37, 41, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 103, 108, 111, 114) Number of units in the group: 116
29/346/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Morawicy 1810 - 1911 4248 Unroll
Akta urodzeń: 1810-1853,1890-1911 (sygn. 29/346/1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 129, 131, 134, 135, 138) Akta małżeństw: 1810-1852, 1890-1911 (sygn. 29/346/2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 127, 132, 136) Akta zgonów: 1810-1853, 1890-1911 (sygn. 29/346/3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 128, 130, 133, 137) Number of units in the group: 138
29/347/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie Żegoty 1835 - 1910 90 Unroll
Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń: 1844, 1890-1910 (sygn. 29/347/1, 5, 6) Akta małżeństw , indeksy do akt małżeństw: [1835] 1840-1844, 1890-1905 (sygn. 29/347/2, 3, 7, 8) Akta zgonów: 1844 (sygn. 29/347/4) Number of units in the group: 8
29/348/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybnej 1810 - 1911 2732 Unroll
Akta urodzeń: 1810-1853, 1861, 1890-1911 (sygn. 29/348/1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 51, 54, 57, 59, 63, 64, 68, 71, 74, 75, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 110, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 136, 143, 144, 149, 150, 153, 155) Akta małżeństw: 1810-1852 (sygn. 29/348/2, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 49, 52, 55, 60, 65, 69, 72, 76, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 111, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 145, 146) Akta zgonów: 1810-1853, 1865 (sygn. 29/348/3, 6, 9, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 50, 53, 56, 58, 61, 62, 66, 67, 70, 73, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 112, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 154) Number of units in the group: 155
29/349/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zalasie 1810 - 1853 1630 Unroll
Akta urodzeń: 1810-1853 (sygn. 29/349/1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117) Akta małżeństw: 1815-1852 (sygn. 29/349/9,11, 12, 15, 18, 21, 24, 27,30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115) Akta zgonów: 1810-1853 (sygn. 29/349/2, 4, 6, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 118) Number of units in the group: 118
29/350/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach 1816 - 1911 [2000] 2792 Unroll
Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń: 1816-1854, 1890-1911, 1970, 2000 (sygn. 29/350/1, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 110, 112, 117-120) Akta małżeństw, indeksy do akt małżeństw: 1816-1852, 1890-1911 (sygn. 29/350/2, 5, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 113, 114, 115) Akta zgonów: 1816-1854, 1890-1911 (sygn. 29/350/3, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 109, 111, 116) Number of units in the group: 120
29/351/0 Allegata do aktów zapowiedzi i małżeństw parafii podkrakowskich 1812 - 1850 0 Unroll
Alegata do aktów małżeństw 1812-1850 (sygn. 29/351/1-4) Number of units in the group: 4
29/352/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym 1810 - 1917, 1928 - 1935 6819 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1812, 1814-1817, 1819-1899, 1905-1911, 1913, 1915-1917; księga urodzin, małżeństw i zgonów 1914, księga zgonów 1912, 1929-1934 Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1812, 1814-1817, 1829-1850, 1852, 1854, 1856-1859, 1873 (sygn. 29/352/1-117); Number of units in the group: 117
29/353/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Starym 1810 - 1867 2004 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1816,1818-1827,1829-1835,1837-1850,1852-1867; Alegata do ksiąg małzeństw 1811-1813,1815,1817-1818,1820-1821,1823-1824,1828,1830-1850,1852-1853,1861-1867 (sygn. 29/353/1-93) Number of units in the group: 93
29/354/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich 1810 - 1911 [1970] 4081 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1911; Alegata do ksiąg małżeństw 1862-1867,1869-1875, 1877-1879, 1881-1909, 1911; Akta zbiorowe 1947-1970 (sygn. 29/354/1-103) Number of units in the group: 103
29/355/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy 1810 - 1911 [1972] 4202 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1820, 1823-1825; Księga urodzeń 1826-1843; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1911 Alegata do ksiąg małżeństw 1813, 1862-1867, 1869-1871, 1873-1890, 1892-1895, 1897, 1899-1901, 1903, 1906-1911; Akta zbiorowe 1948-1972 (sygn. 29/355/1-123) Number of units in the group: 123
29/356/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy [1753] 1810 - 1917, 1988 4140 Unroll
Wykaz urodzonych [1753-1809], zaślubionych [1782-1809], zmarłych [1782-1809] 1854; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1856, 1864-1868, 1870-1915; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1824, 1826-1844, 1846, 1848-1855, 1862, 1864-1867, 1869, 1871, 1889, 1894-1896 (sygn. 29/356/1-158) Number of units in the group: 160
29/357/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach 1810 - 1915 [2013] 2247 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1831, 1835-1914; Alegata do ksiąg małżeństw 1816, 1818, 1823, 1826-1830, 1836, 1838-1839, 1842, 1845, 1847, 1849-1857, 1859-1860, 1862, 1866, 1868, 1872-1875, 1877-1878, 1879-1882, 1884-1943, 2013 (sygn. 29/357/1-208) Number of units in the group: 213
29/358/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Irzmanowice (Jerzmanowice) - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/359/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/673 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej 274 Unroll
Number of units in the group: 0
29/360/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/2033 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie 151 Unroll
Number of units in the group: 0
29/361/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/754 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym 234 Unroll
Number of units in the group: 0
29/362/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim - przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach zespół 21/753 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim 332 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 541 to 560 of 4,527 entries.