Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/403/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przegini 1890 - 1917 2590 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1914, 1915, 1916 (sygn. 29/403/1-27) Number of units in the group: 28
29/404/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (olkuskich) 1890 - 1917, 1964, 1996 3075 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1916 (sygn. 29/404/1-27) Number of units in the group: 29
29/405/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sąspowie 1890 - 1917, 1961, 1971 1331 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1916; akta zbiorowe 1961, 1971 (sygn. 29/405/1-29) Number of units in the group: 30
29/406/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Sieciechowice - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/407/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Skała - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/408/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Sławków - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/409/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Smardzowice - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/410/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Strzegowa - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/411/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sułoszowej 1890 - 1917 [2013] 3815 Unroll
Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1917 (sygn. 29/411/1-28) Number of units in the group: 28
29/412/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Wolbrom - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/413/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego w Wolbromiu - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/414/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Zadroże - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/415/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Żarnowiec - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/416/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego w Żarnowcu - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/417/0 vacat - Gmina izraelicka w Tarnowie - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/418/0 vacat - Izraelicki Okręg Metrykalny w Tarnowie - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/419/0 Inspektor Pracy VII Okręgu w Krakowie [1884] 1919 - 1939 0 Unroll
1. Opinie projektów ustaw i normatywów; normatywy, materiały poufne i tajne 1920-1939 (sygn. 29/419/1-9) 2. Nadzór nad działalnością organów podległych 1922-1935 (sygn. 29/419/10-14) 3. Współpraca z innymi urzędami 1920-1936,1939 (sygn. 29/419/15-22) 4. Orzecznictwo administracyjne 1923, 1927-1938 (sygn. 29/419/23-27) 5. Działalność karno-administracyjna 1928-1934 (sygn. 29/419/28) 6. Sprawy gospodarcze i budżetowe 1919-1939 (sygn. 29/419/29-32) 7. Sprawy personalne Inspektora i obwodów 1919-1939 (sygn. 29/419/33-39) 8. Szkolenie personelu 1924-1934 (sygn. 29/419/40) 9. Okręgowa Izba Kontroli Państwa 1923,1927-1934 (sygn. 29/419/41) 10. Zjazdy, konferencje inspektorów 1921-1935 (sygn. 29/419/42) 11. Sprawy różne 1919-1939 (sygn. 29/419/43-48) 12. Higiena pracy, choroby zawodowe 1920-1935,1937 (sygn. 29/419/49) 13. Zatargi zbiorowe w przemyśle i rolnictwie [1902] 1919-1938 (sygn. 29/419/50-54) 14. Umowy zbiorowe i orzeczenia dot. warunków pracy i płacy 1920-1939 (sygn. 29/419/55-58) 15. Przedstawicielstwa pracownicze 1930-1935 (sygn. 29/419/59) 16. Ochrona pracy kobiet i młodocianych (grupy zatrudnienia III-VIII) 1922-1939 (sygn. 29/419/60-61) 17. Ochrona pracy kobiet i młodocianych (grupy zatrudnienia IX-XIII, XV-XIX) 1929-1939 (sygn. 29/419/62) 18. Ochrona macierzyństwa pracownic 1926-1936 (sygn. 29/419/63) 19. Ograniczenie liczby uczniów w przemyśle i handlu 1930-1935 (sygn. 29/419/64) 20. Opieka lekarska nad młodzieżą 1928-1935 (sygn. 29/419/65) 21. Dokształcanie młodocianych 1923-1936 (sygn. 29/419/66) 22. Zezwolenia na zmianę czasu pracy [1913] 1919-1939 (sygn. 29/419/67-77) 23. Opinie w sprawach godzin funkcjonowania handlu 1920-1935 (sygn. 29/419/78) 24. Zezwolenia na nie prowadzenie pełnej dokumentacji obrachunkowej 1929-1939 (sygn. 29/419/79-82) 25. Odszkodowania za wypadki, bezpieczeństwo pracy, budowa i przebudowa zakładów pracy [1884-1917] 1930-1939 (sygn. 29/419/83) 26. Oddziały Związków Zawodowych zarejestrowane przez Głównego Inspektora Pracy 1920,1924-1937 (sygn. 29/419/84) 27. Związki zawodowe 1921-1938 (sygn. 29/419/85-86) 28. Sprawozdania z działalności 1920-1939 (sygn. 29/419/87-108) 29. Teczki zakładów pracy [1884-1914] 1919-1939 (sygn. 29/419/109-145) 30. Druki o charakterze sprawozdawczym 1919-1929 (sygn. 29/419/146-158) Number of units in the group: 158
29/420/0 Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Krakowie 1936 - 1939 [1944] 0 Unroll
Number of units in the group: 1157
29/421/0 Urząd Pracy w Krakowie 1939 - 1944 0 Unroll
Kartoteki zatrudnionych mężczyzn i kobiet, z podziałem według zawodów i miejscowości: 1. Urząd Pracy w Krakowie 1939-1944 (sygn.ABKr 1-45,88) 2. Oddział w Bochni 1939-1944 (sygn.ABKr 46-52) 3. Oddział w Krzeszowicach 1939-1944 (sygn.ABKr 53-60) 4. Oddział w Miechowie 1939-1944 (sygn.ABKr 61-70) 5. Oddział w Myślenicach 1939-1944 (sygn.ABKr 71-78) 6. Oddział w Wieliczce 1939-1944 (sygn.ABKr 79-82) 7. Oddział w Wolbromiu 1939-1944 (sygn.ABKr 83-87) Number of units in the group: 88
29/422/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Krakowie 1889 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 245
Showing 601 to 620 of 4,527 entries.