Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/512/0 vacat - Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie - włączono do zespołu nr 332 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/513/0 vacat - Parafia św. Szczepana w Krakowie - włączono do zespołu nr 331 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/514/0 vacat - Parafia św. Wacława w Krakowie - włączono do zespołu nr 333 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/515/0 vacat - Parafia Graboszyce - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/516/0 vacat - Parafia Harklowa - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/517/0 vacat - Parafia Kasina Wielka - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/518/0 vacat - Parafia Lipnik - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/519/0 vacat - Parafia Mszana Dolna - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/520/0 vacat - Parafia Niedźwiedź - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/521/0 vacat - Parafia Szaflary - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/522/0 vacat - Parafia Zakopane - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/523/0 vacat - Parafie diecezji tarnowskiej (fragmenty zespołów) - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/524/0 Kościoły i instytucje religijne pozakrakowskie - zbiór szczątków zespołów 1603 - 1924 0 Unroll
1. Parafia i dekanat olkuski (dochody i wydatki parafii, Bractwo św. Anny, dekanat olkuski) (29/524/1-29/524/39) 2. Dekanat pilicki (korespondencja, akta dot. kościołów parafialnych w Kidowie, Kromołowie, Strzegowej) (29/524/40-29/524/43) 3. Dekanat skalski (wizyty duszpasterskie, rozporządzenia, lustracje) (29/524/44-29/524/48) 4. Dekanat zatorski (przywileje, zarządzenia, sprawy prawno-majątkowe, Bractwo Różańcowe, parafia w Kleczy i Zembrzycach) (29/524/49-29/524/63) 5. Parafia Czchów (księga kurend i cyrkularzy) (29/524/64) 6. Parafia Gruszów (akta metrykalne, chrzty i zgony) (29/524/65) 7. Parafia w Krzęcinie (listy urzędowe) (29/524/66) 8. Parafia w Morawicy (regestr, ekspensy parafii) (29/524/67) 9. Parafia Myślenice (składki na odnowienie kościoła i fragment akt parafii) (29/524/68) 10. Parafia w Nowej Górze (księga chrztów) (29/524/69) 11. Parafia w Okulicach (księgi metrykalne) (29/524/70-29/524/73) 12. Parafia w Płokach (druki ulotne zawierające obwieszczenia, listy władz świeckich, listy przedstawicieli Kościoła, kopie dokumentów, wyciągi ksiąg metrykalnych, korespondencja z urzędami, odezwy) (29/524/74) 13. Parafia w Rybnej (parafia, spisy urodzonych, przebudowa kościoła i organistówki, komitet parafialny) (29/534/75-29/524/78) 14. Parafia Siepraw (dochody i rozchody parafii) (29/524/79) 15. Parafia w Wieliczce (zapisy na wyderkauf dla prepozyta wielickiego) (29/524/80) 16. Parafia Wolbrom (lustracja funduszów duchownych) (29/524/81) 17. Klasztor Bernardynów w Alwerni (księga przychodu i rozchodu, Liber Cursoriarum, Liber Currendarum) (29/524/82-29/524/85) 18. vacat - Klasztor Dominikanów w Lublinie (wypisy dot. historii klasztoru i zakonu) (29/524/86) - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 19. Szpital Bonifratrów w Zebrzydowicach (fragmenty akt) (29/524/87) 20. Kościół i kolegium księży Pijarów w Łowiczu (dzieje fundacji kościoła i kolegium oraz budowy kościoła, a także apel o jego odnowienie) (29/524/88) 21. Kościół w Lubczy (inwentarz kościoła) (29/524/89) 22. Kaplica pałacowa w Osieku k. Oświęcimia (dokument fundacyjny) (29/524/90) 22. Kapelania w Mużyłowicach ("Status animarum" kapelanii) (29/524/91) 23. Odpisy metryk z różnych kościołów (29/524/92) 24. Akta dotyczące kościołów i klasztorów małopolskich i ziem ruskich (kopie dokumentów, opisy wizytacji biskupich, konsygnacje dochodów, kwity, kontrakty) (29/524/93) 25. Generalny Konsystorz w Tarnowie (rozporządzenia i obwieszczenia władz kościelnych i świeckich, przekazane konsystorzowi) (29/524/94) Number of units in the group: 95
29/525/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelickich - zbiór szczątków zespołów 1785 - 1940 0 Unroll
1. vacat - Parafia ewangelicka Jarosław (urodzenia 1865-1917; małżeństwa 1865-1917; zgony 1865-1917, wystąpienia 1913-1917), sygn. 29/525/1 - przekazano do Archiwum Państwowego w Przemyślu zespół 56/2217 Akta stanu cywilnego Ewangelickiego Urzędu Parafialnego w Jarosławiu 2. Parafia ewangelicka Königsberg (urodzenia 1849-1918; małżeństwa 1849-1918; zgony 1849-1918), sygn. 29/525/2-3 3. Parafia ewangelicka Nowy Gawłów (urodzenia 1849-1918; małżeństwa /1848/ 1849-1918; zgony 1849-1918, wystąpienia 1913-1918, 1927-1937, varia 1820-1939), sygn. 29/525/4-9 4. Parafia ewangelicka Nowy Sącz (urodzenia 1849-1918; małżeństwa 1849-1918; zgony 1849-1895, 1897-1918, wystąpienia 1913-1918), sygn. 29/525/10-13 5. Parafia ewangelicka Ranischau (urodzenia 1849-1918; małżeństwa 1849-1901, 1903-1918; zgony 1849-1918, wystąpienia 1913-1918, varia 1785-1892), sygn. 29/525/14-18 6. Parafia ewangelicka Reichsheim-Hochenbach (urodzenia 1849-1918; małżeństwa 1849-1918; zgony 1849-1918, wystąpienia 1913-1918), sygn. 29/525/19-22 7. Parafia ewangelicka Stadło (konfirmacje 1905-1919; urodzenia 1838-1918; zapowiedzi 1916-1918, małżeństwa 1849-1918; alegata do małżeństw 1830-1921, zgony 1841-1918, ewidencja przystępujących i występujących z parafii 1891-1940), sygn. 29/525/23-29 8. Parafia ewangelicka Nowy Sącz (księga małżeństw 1919-1920, 1923-1935, księga zgonów 1921-1935, księgi wstąpień i wystąpień 1919, 1921, 1925-1935, 1938), sygn. 19/525/30-33 Number of units in the group: 32
29/526/0 Gminy wyznaniowe izraelickie - zbiór szczątków zespołów 1787 - 1919 862 Unroll
1. vacat - Izraelicki Okręg Metrykalny w Bochni (urodzenia 1825, 1830, 1844, 1856, 1860, 1863 - 1869, 1878 - 1882 [1897] ), sygn. 29/526/1-2 - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni 2. Gmina izraelicka w Chrzanowie (księgi sądu rabinackiego, księga synagogalna 1787-1830), sygn. 29/526/3-5 3. vacat - Izraelicki Okręg Metrykalny w Dąbrowie Tarnowskiej (zaślubiny 1919), sygn. 29/526/6 - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Tarnowie 4. vacat - Izraelicki Okręg Metrykalny w Tarnowie (urodzenia 1808-1849, zgony 1808-1855), sygn. 29/526/7-14 - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Tarnowie 5. vacat - Izraelicki Okręg Metrykalny w Wiśniczu (zgony 1826-1853), sygn. 29/526/15 - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni Number of units in the group: 3
29/527/0 Gwardia Narodowa w Krakowie 1848 0 Unroll
1. Organizacja (struktura organizacyjna, rozkazy, wykaz odwachów, księgi kancelaryjne i rachunkowe, instrukcja służby garnizonowej, projekt emblematu) 1848 (sygn. IT 2086-2088) 2. Członkowie (spisy obywateli miasta Krakowa, nominacje na dziesiętników i setników, protokoły odpraw setników i dziesiętników) 1848 (sygn. IT 2089-2091) 3. Likwidacja (pisma wojskowych władz austriackich do Naczelnika Gwardii, odezwy do ludności Krakowa, fragmenty pamiętników i zeznań członków gwardii, spis członków Rady Miejskiej w Krakowie z 7.09.1848r.) 1848 (sygn.IT 2092) Number of units in the group: 7
29/528/0 Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD) 1911 - 1918 0 Unroll
1. Protokoły zebrań, sprawa Stanisława Dumy, sprawa Brzóska contra Kantor 1915-1918 (sygn. IT 1324) 2. Księga protokołów posiedzeń Komitetu Wykonawczego 1911-1918 (sygn. IT 1626) Number of units in the group: 2
29/529/0 Krakowski Związek Pomocy dla Więźniów Politycznych [1906] 1910 - 1914 0 Unroll
1. Organizacja (statuty, spisy członków, władze związku, kontakty z krajowymi i zagranicznymi oddziałami związku, składki) 1906-1914 (sygn. ZPWP 1-69) 2. Więźniowie i zesłańcy polityczni (korespondencja nadchodząca od więźniów i zesłańców politycznych) 1912-1914 (sygn. ZPWP 70-80) 3. Wydawnictwa („Więzień Polityczny”, „Listok”, odezwy i druki propagandowe wydawane w Krakowie i zagranicą) 1906-1914 (sygn. ZPWP 81-94) 4. Finanse (sprawozdania kasowe, koszty wydawnictw) 1910-1914 (sygn. ZPWP 95-110) Number of units in the group: 110
29/530/0 Naczelny Komitet Narodowy [1911] 1914 - 1923 [1930] 357589 Unroll
1. Prezydium (Sekretariat Generalny, Biuro Prezydialne - organizacja, skład osobowy, Wiedeńskie Koło Polskie, archiwum i biblioteka, materiały prasowe, akcja polityczna za granicą, stosunki polityczne i gospodarcze w kraju, stosunek do państw ościennych, prasa: „Polnische Nachrichten”, „Polen”) 1914-1921 (sygn. NKN 1-215, 613-618, 620-626, 626a, 627-655, 835, 946) 2. Departament Wojskowy (organizacja, sprawozdania, rozkazy, obchody i uroczystości, przesilenie wewnętrzne w 1916 r., sprawa Sieroszewski-Sikorski, zjazdy delegatów Galicji i Śląska, okupacja rosyjska w Galicji, komisariaty i delegatury departamentu wojskowego w Galicji, w Bernie Morawskim, w Opawie, w Wiedniu; koła „Pracy Narodowej”, wywiad wojskowy, werbunek, warsztaty i zakłady wojskowe, szpital wojskowy, poczta polowa, biuro prasowe, redakcja „Wiadomości Polskich” i „Dziennika Narodowego”; Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy; proces w Marmaros-Sziget) 1914-1918 (sygn. NKN 216-485, 656-721) 3. Departament Organizacyjny (organizacja, sprawozdania, protokoły posiedzeń, korespondencja, Główna Składnica Wydawnictw, rocznice narodowe, powiatowe komitety narodowe w Galicji, Komitet Bezpartyjny w Budapeszcie, tarcze legionowe, Kolumna Legionów, Liga Kobiet NKN) 1914-1918 (sygn. NKN 486-530, 722-732) 4. Departament Skarbowy (organizacja, korespondencja, odznaki NKN, księgowość, budżet, składki i dary społeczne, opieka nad rodzinami legionistów, Skarb Wojenny Polskich Legionów, Centralne Biuro Wydawnictw NKN, komisja rewizyjna) 1914-1919 (sygn. NKN 531-558, 560-564, 733-777) 5. Departament Opieki (organizacja, statuty, regulaminy, preliminarze i zamknięcia rachunkowe, Biuro Pośrednictwa Pracy, tydzień opieki legionowej, oddziały Departamentu w Zakopanem i we Wiedniu, oddział zasiłkowy) 1916-1918 (sygn. NKN 565-577, 778-798) 6. Komitety: - Centralny Komitet Gwiazdkowy (organizacja, sprawozdania, korespondencja, księgowość) 1914-1917 (sygn. NKN 578, 799-801) - Naczelny Komitet Opieki we Wiedniu (schroniska, sanatorium w Zakopanem, pośrednictwo pracy, sprawozdania z działalności) 1915-1916 (sygn. NKN 579-583, 802-804) - Komitet Opieki nad Jeńcami Wojennymi (organizacja, raporty sytuacyjne o obozach jenieckich, wykazy obozów, spisy jeńców, polscy jeńcy w Turcji, podania o zwolnienia z obozów, obóz internowanych, tygodnik obozowy „Jeniec”) 1915-1919 (sygn. NKN 584-600, 805-814) - Gospoda Legionistów we Wiedniu (sekcja informacyjne, sekcja Porady Prawnej, księgi kasowe, księga pamiątkowa) 1915-1916 (sygn. NKN 601-602, 815-822) - Komitet Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi (protokoły posiedzeń) 1916-1917 (sygn. NKN 603) - Dom Opieki nad byłymi legionistami we Wiedniu (księga kasowa) 1915-1917 (sygn. NKN 823) - Komitet Opieki nad Internowanymi i zwolnionymi legionistami (protokoły posiedzeń, sprawozdania, księgi kasowe) 1917-1918 (sygn. 604, 824-826) - Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Byłych Członków Legionów Polskich (pośrednictwo pracy, biuro informacyjne, księgowość) 1918 (sygn. NKN 605, 827-833) - Towarzystwo Opieki Legionowej (organizacja, księgowość) 1917-1920 (sygn. NKN 606, 834) 7. Zbiory (fotografie legionowe, album fotograficzny, wydawnictwa, druki propagandowe, patenty oficerskie, wzory pieczęci) (sygn. NKN 607-609, 609a, 610-612, 837, 945, 948) 8. Akta różne, dublety akt (akta luźne, druki, w tym dublety pism i druków wyłączone przy porządkowaniu oraz akta przekazane przez spadkobierców prof. Stanisława Kota) 1914-1919 (sygn. NKN 836, 838-944) 9. Protokoły Likwidacyjne Naczelnego Komitetu Narodowego 1917-1930 (sygn.NKN 947 Number of units in the group: 949
29/531/0 Straż Obywatelska w Krakowie [1912] 1918 - 1919 [1920] 0 Unroll
1. Akta ogólne (organizacja i kancelaria-spisy członków, legitymacje, raporty dzielnicowe, księgi kancelaryjne, dzienniki komend, rozkazy, przekroczenia, organizacja Straży) 1918-1919 (sygn. 29/531/1-43) 2. Protokoły posiedzeń 1918-1919 (sygn. 29/531/44-51) 3. Spisy członków i akta osobowe (spisy członków, komendantów, członków karanych, urlopy, zwolnienia, Straż Kolejowa) 1918-1919 (sygn. 29/531/52-88) 4. Księgi dyżurów 1918-1919 (sygn. 29/531/89-96) 5. Raporty służbowe 1918-1919 (sygn. 29/531/97-113) 6. Książki służbowe 1918-1919 (sygn. 29/531/114-118) 7. Finanse (księgi kasowe, kwitariusze) 1918-1919 (sygn. 29/531/119-128) 8. Historia Straży Obywatelskiej b. d. (sygn. 29/531/129) Number of units in the group: 129
Showing 801 to 820 of 4,527 entries.