Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/123/4 Cech tkaczy w Czchowie 1564 - 1806 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/124/0 Cechy rzemieślnicze miasta Dobczyc - zbiór szczątków zespołów 1569 - 1805 0 Unroll
1. Cech wielki (kowale, ślusarze, siodlarze, garncarze-statuty, księgi cechowe) 1574-1796 (sygn. 1-4) 2. Garncarze (statut cechu, organizacja) 1767-1778 (sygn. 5-7) 3. Krawcy i kuśnierze (statuty, spór z sukiennikami) 1536-1805 (sygn. 8-17) 4. Rzeźnicy (statuty cechowe) 1660 (sygn. 18) 5. Sukiennicy (statuty cechowe) 1618, 1781 (sygn. 19-20) 6. Szewcy (statuty cechowe) XVII w., 1652 (sygn. 21-22) 7. Tkacze (statuty cechowe) 1569 (sygn. 23) 8. Patent Marii Teresy (organizacja cechów) 1778 (sygn. 24) Number of units in the group: 24
29/124/1 Cech wielki w Dobczycach (kowale, ślusarze, siodlarze, garncarze) 1574 - 1796 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/124/2 Cech garncarzy w Dobczycach 1767 - 1778 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/124/3 Cech krawców i kuśnierzy w Dobczycach 1536 - 1805 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/124/4 Cech rzeźników w Dobczycach 1660 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/124/5 Cech sukienników w Dobczycach 1618, 1781 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/124/6 Cech szewców w Dobczycach 1601 - 1652 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/124/7 Cech tkaczy w Dobczycach 1569 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/124/8 Patent Marii Teresy (organizacja cechów) 1778 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/125/0 Cechy rzemieślnicze miasta Kańczugi - zbiór szczątków zespołów 1456 - 1778 0 Unroll
1. Cech wielki w Kańczudze (statut cechu gromadzącego kowali, ślusarzy, kotlarzy, złotników, mieczników, nożowników, siodlarzy, powroźników, garncarzy, grzebieniarzy) 1650, 1662 (sygn. 1-2) 2. Cech bednarzy i kołodziejów w Kańczudze (statut) 1672 (sygn. 3) 3. Cech kuśnierzy w Kańczudze (statut) 1662, 1668 (sygn. 4-5-) 4. Cech szewców w Kańczudze (statut, rozbudowa jatek szewskich) 1580, 1738 (sygn. 6-8) 5. Cech tkaczy w Kańczudze (statut) 1662 (sygn. 9) 6. Przywileje cechowe w Kańczudze (statuty cechów krawców i rzeźników) 1456-1778 (sygn. 10) 7. Uniwersał Marii Teresy dot. organizacji rzemiosła 1778 (sygn. 11) Number of units in the group: 11
29/125/1 Cech wielki w Kańczudze (kowale, ślusarze, kotlarze, złotnicy, miecznicy, nożownicy, siodlarze, powroźnicy, garncarze, grzebieniarze) 1650, 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/125/2 Cech bednarzy i kołodziejów w Kańczudze 1672 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/125/3 Cech kuśnierzy w Kańczudze 1568, 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/125/4 Cech szewców w Kańczudze 1580, 1738 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/125/5 Cech tkaczy w Kańczudze 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/125/6 Przywileje cechowe w Kańczudze (ogólne, krawców, szewców, rzeźników) 1456 - 1778 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/126/0 vacat - Cechy barchaników w Krakowie i Kleparzu - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa, nr 36 - Akta miasta Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/127/0 vacat - Cechy bednarzy w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa, nr 34 - Akta miasta Kazimierza, nr 36 - Akta miasta Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/128/0 vacat - Cech białoskórników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 161 to 180 of 4,527 entries.