Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Zygmunta Starego 8

Gliwice

44-100

Opening hours:

09:00 - 14:00 (monday)

-0:01 - -0:01 (tuesday)

09:00 - 17:00 (wednesday)

09:00 - 14:00 (thursday)

-0:01 - -0:01 (friday)

Phone number:
+48 32 231 44 40
Fax number:
E-mail:
apgliwice@katowice.ap.gov.pl
Website:
http://katowice.ap.gov.pl/cms/p,72,gliwice

Zalążkiem obecnego gliwickiego oddziału Archiwum było Archiwum Miejskie (Stadtarchiv Gleiwitz), które mieściło się w gmachu staromiejskiego ratusza. Staraniem władz miejskich przebudowano w 1936 roku budynek dawnej ujeżdżalni pułku pruskich ułanów i przeniesiono do niego zbiory archiwalne. Był to pierwszy budynek zaadaptowany specjalnie dla potrzeb archiwalnych na pruskim Górnym Śląsku, ze specjalnymi regałami i pudłami archiwalnymi. Kierownikiem archiwum do 1945 roku był dr Oswald Völkel. Duża część z wyposażenia tego archiwum, w tym regały aktowe i biblioteczne, pudła archiwalne, szafki katalogowe i część umeblowania pracowni nadal służą archiwistom jak i użytkownikom. Same w sobie stanowią obiekty muzealne warte stosownej ochrony. Już od marca 1945 roku Archiwum Miejskie rozpoczęło działalność jako komórka organizacyjna polskiego Zarządu Miejskiego Gliwic. W 1951 roku gliwickie Archiwum Miejskie zostało włączone do państwowej służby archiwalnej, podporządkowane wojewódzkiemu Archiwum w Katowicach. Zasięgiem terytorialnym obejmowało i nadal obejmuje miasta Gliwice i Zabrze oraz ziemski powiat gliwicki. Kierownikami gliwickiego archiwum byli od 1945 roku: dr Józef Opacki (1945-1946), Izydor Uniowski (1946-1953), Bronisława, de domo Pisarek, Spyrowa (1953-1955), Julia Mękicka (1955-1961), Alfred Sulik (1961-1963), Jerzy Jaros, p.o. kierownika (1963), Janina Wolanin (1963-2004). Aktualnie Oddziałem kieruje Bogusław Małusecki.

The size of the resource (m.b.):

2146.7

Number of monographs in the library:

13600

Warehouse area (m2):

356.2

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

876

Number of places in the scientific studio:

12

The most interesting materials

There are no recommended collections