Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
15/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotulinie 1956-1972 0 Unroll
I. Sesje GRN w Kotulinie: protokoły, uchwały, plany pracy, 1956-1972, sygn. 1-16. II. Komisje GRN w Kotulinie: protokoły, plany pracy, 1962-1972, sygn. 17-20. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Kotulinie: protokoły, 1963-1972, sygn. 21-33. IV. Plany gospodarcze, 1969, sygn. 34. V. Sprawozdania gospodarcze, 1962-1972, sygn. 35-37. VI. Budżety i ich wykonanie, 1956-1972, sygn. 38-57. Number of units in the group: 57
15/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toszku 1958-1972 0 Unroll
I. Sesja GRN w Toszku: protokoły, 1958-1972, sygn. 1-12. II. Komisje GRN w Toszku: protokoły, 1961-1972, sygn. 13-21. III. Posiedzenia Prezydium GRN w Toszku: protokoły, 1958-1972, sygn. 22-35. IV. Plany gospodarcze, 1965-1972, sygn. 36-39. V. Sprawozdania gospodarcze, 1963-1971, sygn. 40-42. VI. Mienie gromadzkie, 1959-1968, sygn. 43-44. VII. Budżety i ich wykonanie, 1959-1972, sygn. 45-61. VIII. Dopływ - Inwestycje, dokumentacja techniczna, 1957-1972, 62-64. Number of units in the group: 64
15/185/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toszku 1950-1972 0 Unroll
1. Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Toszku, 1950-1972, sygn. 1-13. 2. Protokoły posiedzeń komisji, 1961-1972, sygn. 14-16. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN w Toszku, 1951-1972, sygn. 17-29. 4. Sprawozdania Prezydium MRN, 1952-1970, sygn. 30-34. 5. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1951-1971, sygn. 35-39. 6. Skargi / ananliza /, kontrola, 1960-1971, sygn. 40-41. 7. Budżety i ich wykonanie, 1951-1972, sygn. 42-65. 8. Dopływ - Inwestycje, dokumentacja techniczna, 1967-1972, 66-68. Number of units in the group: 68
15/186/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Toszku 1946-1950 0 Unroll
1. Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Toszku, 1946-1950, sygn. 1-3. 2. Budżety, sprawozdania finansowe, 1949-1950, sygn. 4-7. Number of units in the group: 7
15/187/0 Zbiór fotografii i reprodukcji Felicjana Tyczyńskiego z Gliwic 1945-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 2070
15/188/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie 1951-1973 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne MRN w Knurowie: plany pracy, korespondencja; z lat 1951-1969; sygn. 1-5, 104; 2. Protokoły sesji MRN w Knurowie; z lat 1951-1973; sygn. 6-28, 106; 3. Postulaty i interpelacje radnych, ewidencja radnych; z lat 1959-1973; sygn. 29-39; 4. Protokoły posiedzeń komisji; z lat 1952-1973; sygn 40-71; 5. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN w Knurowie: plany pracy, ewidencja pracowników; z lat 1957-1963; sygn. 72-73; 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN w Knurowie; z lat 1952-1973; sygn. 74-98, 105; 7. Plany i sprawozdania gospodarcze; z lat 1969-1972; sygn. 99-101; 8. Związki i stowarzyszenia; z lat 1969; sygn. 102; 9. Kontrole wewnętrzne i społeczne: protokoły; z lat 1962-1963; sygn. 103; 10. Spis roboczy, z lat 1950-1972, poz. 1-40. Number of units in the group: 146
15/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicowicach 1956-1973 0 Unroll
I. Sesje GRN w Sośnicowicach: protokoły, uchwały, 1965-1973, sygn. 1-8, 33-34. II. Posiedzenia Prezydium GRN w Sośnicowicach, 1969-1972, sygn. 9-13. III. Plany gospodarcze, 1967-1973, sygn. 14-19, 35-36. IV. Bilanse, 1970-1972, sygn. 20-27, 37 V. Mienie gromadzkie, 1956-1972, sygn. 28-32. Number of units in the group: 37
15/190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojkowie 1957-1972 0 Unroll
I. Sesje GRN w Bojkowie: protokoły, uchwały, 1960-1962, sygn. 1-3. II. Posiedzenia Prezydium GRN w Bojkowie: protokoły, 1972, sygn. 4. III. Mienie gromadzkie, 1957-1972, 1-16. Number of units in the group: 20
15/191/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pisarzowicach 1956-1957 0 Unroll
I. Sesje GRN w Pisarzowicach: protokoły, 1957, sygn. 1. II. Budżety, 1956-1957, sygn. 2-3. Number of units in the group: 3
15/192/0 Cech Garncarzy w Gliwicach 1797-1804 0 Unroll
I. Cech Garncarzy w Gliwicach (Töpferinnung in Gleiwitz ): świadectwa czeladnicze, oświadczenia tożsamości; dla lat 1797-1804; sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
15/193/0 Cech Garncarzy w Pyskowicach 1708-1792 0 Unroll
I. Cech Garncarzy w Pyskowicach./ Töpferinnung in Peiskretscham /: świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1708-1792, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
15/194/0 Cech Stolarzy w Sośnicowicach 1770-1777 0 Unroll
I. Cech Stolarzy w Sośnicowicach /Tischlerinnung in Kieferstadtel /: świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1770-1777, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
15/195/0 Cech Kowali w Sośnicowicach 1779-1789 0 Unroll
I. Cech Kowali w Sośnicowicach (Schmiedeinnung in Kieferstadtel): świadectwa czeladnicze, poświadczenia tożsamości, 1779-1789, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
15/196/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pyskowicach 1945-1950 0 Unroll
I. Zarząd Miejski w Pyskowicach, 1945-1950, sygn. 1-18. 1. Oddział Ogólno - Organizacyjny: zarządzenia, instrukcje, statut organizacyjny, protokoły posiedzeń, 1945-1950, sygn. 1-6. 2. Oddział Administracyjny: sprawy weryfikacji, wykazy wysiedleń, 1945-1946, sygn. 7-8. 3. Oddział Finansowo - Podatkowy: budżety, 1947-1948, sygn. 9-11. 4. Oddział Gospodarki Społecznej: kontrakty najmu nieruchomości, klasyfikacja gruntów, 1945-1948, sygn. 12-18. II. Miejska Rada Narodowa w Pyskowicach, 1945-1950, sygn. 19-26. 1. Protokoły posiedzeń i uchwały, 1946-1950, sygn. 19-23. 2. Komisje MRN: protokoły, 1945-1950, sygn. 24-25. 3. Klub Radnych PPS i PPR: protokoły, 1945-1948, sygn. 26. Number of units in the group: 26
15/197/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach 1950-1973 0 Unroll
1. Sesje MRN w Pyskowicach: protokoły, 1950-1973, sygn. 1-16, 82. 2. Protokoły posiedzeń komisji, 1950-1973, sygn. 17-32. 3. Zespoły radnych: protokoły, ewidencja radnych, 1967-1973, sygn. 33-34. 4. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania, 1950-1971, sygn. 35-41. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1973, sygn. 42-57. 6. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1966-1973, sygn. 58-60. 7. Budżet miasta, 1950-1969, sygn. 61-77. 8. Sprawy oświaty i kultury: obchody 700-lecia miasta, działalność radiowęzła, obiekty zabytkowe, 1954-1970, sygn. 78-81. Number of units in the group: 82
15/198/0 Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1958-1981 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno - Prawny: zarzadzenia Dyrektora, organizacja Centrali i podległych zakładów, akta erekcyjne, protokoły narad, 1958-1981, sygn. 1-60. II. Wydział Ekonomiczny: plany i sprawozdania Zjednoczenia i podległych zakładów, 1958-1981, sygn. 61-155. III. Główny Księgowy: bilanse, sprawozdania finansowe, 195901981, sygn. 156-172. IV. Wydział Inwestycji: plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, 1958-1981, sygn. 173-233. Number of units in the group: 233
15/199/0 Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych - Oddział Katowice 1987-1991 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Zarządu i Rady oraz bilanse i sprawozdania , dla lat 1987-1991, sygn. 1 - 9. Number of units in the group: 9
15/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostropie 1958-1972 0 Unroll
I. Budżety, 1958-1972, sygn. 1-3. II. Sprawozdania, statystyka, 1959-1972, sygn. 4-5. Number of units in the group: 5
15/201/0 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gliwicach 1962-1989 0 Unroll
Na zespół składa się jedynie dokumentacja techniczna, w tym głównie projekty techniczne architektury i plany zagospodarowania przestrzennego. Zachowała się dokumentacja dla: Bytomia (budynki mieszkalne), Czernicy (szkoła podstawowa i przedszkole), Dąbrówki (PGR), Gliwic i dzielnic (osiedla, budynki mieszkalne, przedszkole i żłobek - Osiedle Sikornik), Jastrzębia (zespół szkolny i Liceum Gastronomiczne), Kamieńca (szkoła), Katowic (przedszkole, budynki mieszkalne), Knurowa (budynki mieszkalne, żłobek - Osiedle XXX-lecia PRL), Mikołowa (budynek mieszkalny), Mysłowic (osiedla), Pyskowic (studium koncepcyjno-programowe Osiedla Centrum-Północ), Dzierżna (przystań AZS), Rachowic (budynek mieszkalny), Raciborza (budynki mieszkalne), Rudy Śląskiej (przedszkole, budynki mieszkalne), Rudzińca (budynek mieszkalny, Rybnika (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych), Sosnowca (Urząd Stanu Cywilnego), Szczyrku Górnego (Dom Wczasowy "Gronie", Świętochłowic (osiedla), Świnnej k. Żywca (szkoła), Tarnowskich Góry (osiedla), Zabrza (osiedla, zespół hotelowy Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii). Number of units in the group: 185
15/202/0 Zjednoczone Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1945-1950 0 Unroll
1. Zarządzenia, okólniki, schematy organizacyjne, protokoły narad, 1945-1950, sygn. 1-14. 2. Plany i sprawozdania, 1946-1950, sygn. 15-21. Number of units in the group: 21
Showing 181 to 200 of 379 entries.