Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

Solna 18

Racibórz

47-400

Opening hours:

09:00 - 14:00 (monday)

-0:01 - -0:01 (tuesday)

09:00 - 17:00 (wednesday)

09:00 - 14:00 (thursday)

-0:01 - -0:01 (friday)

Phone number:
+48 32 755 33 77
Fax number:
+48 32 755 33 78
E-mail:
apraciborz@katowice.ap.gov.pl
Website:
https://katowice.ap.gov.pl/p,74,raciborz

Raciborskie archiwum historyczne powstało w sierpniu 1950 roku, jako powiatowy oddział Archiwum w Katowicach. W 1953 roku został podporządkowany nowemu Archiwum wojewódzkiemu w Opolu, w związku z administracyjnym wyodrębnieniem z województwa śląskiego w 1950 roku województwa opolskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w 1975 roku archiwum w Raciborzu podporządkowane zostało na powrót Archiwum w Katowicach. Historię narastania i gromadzenia zasobu archiwalnego należy wiązać z archiwum miejskim. Dokumenty i akta tworzące jego zasób przechowywano do 1945 roku w ratuszu. Zasadnicze zmiany w organizacji archiwum przyniósł początek XX wieku, kiedy to urzędnik magistratu Karl Leib zgromadził w jednym miejscu rozproszone dotąd materiały archiwalne. Istotną role w opracowaniu raciborskich archiwaliów odegrał przedwojenny archiwista Kurt Kudla, sporządzając szczegółowy inwentarz akt miejskich, poprzedzony rozbudowanym wstępem, w którym przedstawił dzieje archiwaliów i sposób ich opracowania. Raciborskim Archiwum kierowali: Franciszek Godula (1950-1951), Wiesław Wyglenda (1951-1958), Jerzy Szukałowski (1960-1983), Janina Czajkowska (1983-2002) i Aleksandra Sieklicka-Wilamowska (2002-2012). Aktualnie Archiwum kieruje Krzysztof Langer.

The size of the resource (m.b.):

2067.0

Number of monographs in the library:

2110

Warehouse area (m2):

565.0

Shelves capacity (m.b.):

0.0

Number of continuous publications in the library:

1408

Number of places in the scientific studio:

14

The most interesting materials

There are no recommended collections