Archiwum Państwowe w Lesznie

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul. Ludwika Solskiego 71

Leszno

64-100

Opening hours:

07:00 - 15:00 (monday)

07:00 - 15:00 (tuesday)

07:00 - 15:00 (wednesday)

07:00 - 17:30 (thursday)

07:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
+48 65 526 97 19
Fax number:
E-mail:
info@archiwum.leszno.pl
Website:
http://archiwum.leszno.pl/new/

Archiwum Państwowe w Lesznie zostało utworzone jesienią 1950 r. Działa na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Archiwum jest instytucją powołaną do gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania akt o wieczystej wartości historycznej. Archiwum prowadzi również nadzór nad archiwami zakładowymi i składnicami akt państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Archiwum Państwowe w Lesznie pełni jednocześnie funkcję urzędu administracji publicznej i prowadzi działalność naukową i popularyzatorską – wydając publikacje (np. Leszczyńskie koszary na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie, Materiały archiwalne do dziejów Wschowy, Leszno-Gronowo Obóz o którym nikt nie chciał pamiętać, Materiały archiwalne do dziejów Leszna, Polscy mieszkańcy powiatu wschowskiego w walce o zachowanie narodowej tożsamości w pierwszej połowie XX w., Leszczyńskie koszary na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie, Materiały archiwalne do dziejów Wschowy, Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej, Wschowa w latach 1945-1950. W 70. rocznicę powrotu do Polski ), organizując wystawy i sesje przyjmując liczne wycieczki.

Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi także działalność związana z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji osobowo-płacowej.

Od 2011 r. Archiwum Państwowe w Lesznie prowadzi digitalizację zasobu archiwalnego. Wykonano dotąd blisko 680 tys. skanów z akt urzędów stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych oraz Akt miasta Leszna i Akt miasta Gostynia.

Zasób Archiwum tworzą materiały z południowo-zachodniej Wielkopolski, powstałe od końca XVIII aż do czasów współczesnych. Są to: akta administracji państwowej i samorządowej, urzędów stanu cywilnego, administracji specjalnej, instytucji ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, gmin wyznaniowych, akta spółdzielni, banków i przedsiębiorstw, klubów sportowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, instytucji oświaty, kultury i ochrony zdrowia oraz zbiory fotografii, widokówek, druków ulotnych i kartografii.

 

 

The size of the resource (m.b.):

2077.8

Number of monographs in the library:

4752

Warehouse area (m2):

394.1

Shelves capacity (m.b.):

3250.0

Number of continuous publications in the library:

3155

Number of places in the scientific studio:

10