Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/291/5 Koło Śpiewu "Echo" przy G.S. w Czempiniu 1956-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/6 Towarzystwo Śpiewu "Cecylia" w Kiełczewie 1947-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 4
34/291/7 Chór Męski "Arion" w Kościanie 1945-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/8 Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" w Kościanie 1946-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/9 Towarzystwo Śpiewu "Moniuszko" w Kościanie 1921-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 4
34/291/10 Orkiestra Dęta przy Cukrowni "Kościan" 1967-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/11 Orkiestra Dęta przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie 1970-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 2
34/291/12 Koło Śpiewu "Nowowiejski" w Racocie 1946-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/13 Koło Śpiewu "Echo" w Starym Bojanowie 1947-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/14 Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" w Śmiglu 1947-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/15 Koło Śpiewackie "Moniuszko" w Śremie 1956-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/16 Koło Śpiewu "Jutrzenka" w Wyrzece 1956-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/292/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bojanowie 1950-1972 0 Unroll
protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty mieszkańców, protokoły posiedzeń komitetów blokowych, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności MRN, budżety miasta, sprawozdania statystyczne , spisy rolne, sprawozdania z działalności placówek kulturalnych, działalność stowarzyszeń Number of units in the group: 248
34/293/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gostyniu [1870-1949] 1950-1972 [1973-1976] 0 Unroll
protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty mieszkańców, protokoły posiedzeń komitetów blokowych, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium MRN i jednostek gospodarki komunalnej, sprawozdania z realizacji budżetów miasta Number of units in the group: 445
34/294/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jutrosinie 1950-1972 0 Unroll
zarządzenia i instrukcje, wykazy kandydatów na radnych, ewidencja radnych, protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, zespoły radnych, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty mieszkańców, protokoły posiedzeń komitetów blokowych, organizacja działalności referatów i jednostek podległych, sprawozdania z pracy masowo-organizacyjnej, charakterystyka organizacji społecznych, spis powszechny, plany gospodarcze, budżety miasta, sprawozdania finansowe, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki komunalnej, elektryfikacja miasta, plany i sprawozdania Gazowni Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, działalność placówek kulturalnych, spisy rolne Number of units in the group: 212
34/295/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miejskiej Górce 1950-1972 0 Unroll
sprawy wyborów (m.in. komisje wyborcze, wykazy kandydatów na radnych), karty ewidencyjne radnych, plany pracy MRN, protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, sprawy organizacyjne Prezydium MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje radnych, wnioski i postulaty wyborców, protokoły posiedzeń komitetów blokowych, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności MRN, kontrole, czyny społeczne, spis powszechny, budżety miasta, działalność zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spisy rolne, obowiązkowe dostawy, zaniechanie prowadzenia rzemiosła, wykaz członków różnych stowarzyszeń Number of units in the group: 284
34/296/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rawiczu 1950-1973 0 Unroll
wybory MRN, karty ewidencyjne radnych, protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty mieszkańców, komitety blokowe, organizacja Biura Prezydium MRN, szkolenia pracowników, plany pracy, sprawozdania z działalności MRN, działalność OSP, granice administracyjne miasta, skargi i wnioski, kontrole, budżety miasta, działalność zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykazy budynków mieszkalnych, decyzje o wpisaniu obiektów do rejestru zabytków, komitet budowy basenu kąpielowego, ogródki działkowe, statystyka rolna Number of units in the group: 395
34/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojanowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, księgi uchwał GRN i Prezydium GRN, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i sprawozdania z ich działalności, plany gospodarcze gromady, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, spotkania radnych z wyborcami, wnioski zgłoszone przez wyborców, karty ewidencyjne i ankiety radnych, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej, spisy rolne, spis powszechny, czyny społeczne, kontrole, budżety gromady, bilanse roczne Number of units in the group: 197
34/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dłoni 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, wnioski i postulaty wyborców, spisy rolne, budżety gromady Number of units in the group: 41
34/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubinie [1954] 1955-1959 0 Unroll
plany pracy PGRN, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń PGRN, uchwały GRN, akta komisji GRN, spisy rolne, budżet. Number of units in the group: 20
Showing 321 to 340 of 1,295 entries.