Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Golinie Wielkiej [1954] 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, spisy rolne, budżety gromady Number of units in the group: 23
34/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jutrosinie 1955-1972 [1975] 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały GRN, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów, wnioski i postulaty ludności, programy wyborcze Komitetu Frontu Jedności Narodu, wykazy kandydatów na radnych i protokoły wyborów, ankiety członków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, kwestionariusze radnych, plany gospodarcze, wyniki spisów rolnych, budżety gromady Number of units in the group: 156
34/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miejskiej Górce 1960-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, księgi uchwał GRN i Prezydium GRN, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, narady sołtysów, spotkania radnych z wyborcami, ankiety radnych, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej rady, plany gospodarcze, spisy rolne, życie kulturalne w gromadzie, kontrole, budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania Number of units in the group: 180
34/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pakosławiu [1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, księgi uchwał GRN i Prezydium GRN, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, spotkania radnych z wyborcami, plany gospodarcze, spisy rolne, wykaz gospodarstw rolnych, spis powszechny, kontrole i inspekcje, budżet gromady Number of units in the group: 152
34/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozstępniewie [1954] 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, księgi uchwał GRN i Prezydium GRN, zebrania wiejskie, spisy rolne Number of units in the group: 15
34/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowej [1954] 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, posiedzenia komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 6
34/306/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sierakowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej i Prezydium, akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie i narady sołtysów, wnioski i postulaty wyborców, ankiety radnych, sprawozdania statystyczne, kontrole, budżety gromady Number of units in the group: 140
34/307/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupi Kapitulnej 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 22
34/308/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobiałkowie [1954] 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Number of units in the group: 9
34/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sowach 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej Number of units in the group: 17
34/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szkaradowie 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, plany gospodarcze i budżety gromady Number of units in the group: 50
34/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielonejwsi 1956-1971 0 Unroll
akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej i budżety gromady Number of units in the group: 13
34/312/0 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie 1909-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 4
34/313/0 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Święciechowie 1908-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
34/314/0 Towarzystwo Przemysłowe w Czempiniu 1873-1935 0 Unroll
Akta Towarzystwa, chociaż nie są kompletne, umożliwiają poznania jego działalności. W zespole znajdują się: dwa statuty /z 1873 i 1896 r./, protokoły obrad Towarzystw Przemysłowych Okręgu kościańsko-śremskiego /później kościańsko-leszczyńskiego/ z lat 1907 - 1926, protokoły posiedzeń Zarządu oraz zebrań walnych Towarzystwa w Czempiniu. W protokolarzych umieszczono także referaty wygłoszone z okazji jubileuszy, m.in. referat wygłoszony 29 października 1933 r. przez prezesa Wacława Skąpskiego z okazji 60 - lecia działalności Towarzystwa. Number of units in the group: 7
34/315/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Borku Wlkp. [1945] 1950-1972 0 Unroll
wybory radnych, karty ewidencyjne i spisy radnych, protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały i wnioski Prezydium MRN, materiały poszczególnych komisji MRN, spotkania radnych z wyborcami, działalność komitetów blokowych, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżety, spisy rolne Number of units in the group: 135
34/316/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu 1950-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne, wybory, wykazy i ankiety radnych, regulaminy działalności MRN, plany pracy, protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta poszczególnych komisji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, spotkania radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komitetów blokowych, plany gospodarcze, sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, budżety miasta, obchody 850-lecia Ponieca, udział w konkursie "Mistrz Gospodarności" Number of units in the group: 135
34/317/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżyniu 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich i sołtysów, kontrole, plany gospodarcze, spis powszechny, budżety gromady i sprawozdawczość podatkowa Number of units in the group: 90
34/318/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonikowie 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 16
34/319/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bronikowie 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady i sprawozdawczość budżetowa Number of units in the group: 14
Showing 341 to 360 of 1,295 entries.