Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/340/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodzewie 1964-1968 0 Unroll
obchody X-lecia PRL, protokoły zdawczo-odbiorcze likwidacji gromady, programy wyborcze gromady Number of units in the group: 3
34/341/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borku Wlkp. [1954] 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej Gromadzkiej rady Narodowej, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał sesji i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, wybory do Sejmu i rad narodowych, wykazy imienne radnych, spotkania z wyborcami, protokoły narad sołtysów i zebrań wiejskich, protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, skargi i wnioski, kontrole, plany gospodarcze gromady, sprawozdania statystyczne, budżet gromady Number of units in the group: 204
34/342/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeziu 1955-1968 0 Unroll
sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, plany gospodarcze gromady, budżety gromady i sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 27
34/343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostyniu [1862-1960] 1961-1972 [1973-1991] 0 Unroll
sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej Gromadzkiej Rady Narodowej, likwidacja niektórych gromad, wykazy radnych, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, rejestry postulatów wyborców, zebrania wiejskie, plany gospodarcze gromady, budżety gromady i sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 284
34/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koszkowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej Number of units in the group: 16
34/345/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kunowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 24
34/346/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęce Małej 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry wniosków radnych, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady i sprawozdania finansowe Number of units in the group: 33
34/347/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach 1955-1972 [1973] 0 Unroll
sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej, regulaminy organizacyjne i plany pracy, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały sesji i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, protokoły zebrań wiejskich, protokoły kontroli, plany gospodarcze, sprawozdania, budżety gromady Number of units in the group: 169
34/348/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poniecu 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne, plany pracy, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej, wykazy radnych, protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania z wyborcami, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, plany gospodarcze gromady, budżety gromady Number of units in the group: 116
34/349/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbinowie 1959 0 Unroll
budżet gromady na 1959 r. Number of units in the group: 1
34/350/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostyniu Starym 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady i sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 23
34/351/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szelejewie 1955-1968 0 Unroll
sprawy przejęcia zlikwidowanej gromady Szelejewo, program wyborczy gromady, spis rolny Number of units in the group: 4
34/352/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zimnowodzie [1954] 1955-1961 0 Unroll
sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej Rady, protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu, sprawozdawczość z zakresu rolnictwa Number of units in the group: 28
34/353/0 Krajowa Agencja Wydawnicza - miesięczna kronika fotograficzna województwa leszczyńskiego 1978-1981 0 Unroll
Materiały pochodzą z lat 1978-1981. Ukazują one różne ważne i mniej istotne wydarzenia z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego województwa leszczyńskiego w końcowym okresie "rządów" w Polsce ekipy Edwarda Gierka, a także w okresie wydarzeń sierpniowych oraz tworzenia i działalności „Solidarności”. Number of units in the group: 638
34/354/0 Okręg XII Kół Śpiewaczych w Lesznie - zbiór szczątków zespołów 1906-1976 0 Unroll
Mimo szczątkowego stanu zachowania, materiały w zbiorze mają dużą wartość badawczą. Ukazują bowiem organizację i działalność Okręgu XII oraz zrzeszonych w nim kół śpiewaczych. W aktach Okręgu znajdują się m.in. okólniki oraz sprawozdania zarządu Okręgu i podległych kół. Natomiast w aktach poszczególnych kół śpiewaczych znajdują się protokolarze zebrań, sprawozdania z działalności, spisy członków, zbiory nut, fotografie i dyplomy uznania. Number of units in the group: 51
34/354/1 Okręg XII Kół Śpiewaczych w Lesznie 1946-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 10
34/354/2 Koło Śpiewu "Moniuszko" w Długich Starych 1925-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/354/3 Koło Śpiewacze im. B.Dembińskiego w Lesznie 1911-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 5
34/354/4 Koło Śpiewu "Lutnia " w Osiecznej 1906-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 23
34/354/5 Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego w Zaborowie 1933-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 10
Showing 381 to 400 of 1,295 entries.