Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul. Partyzantów 40

Chełm

22-100

Opening hours:

08:00 - 17:30 (monday)

08:00 - 15:00 (tuesday)

08:00 - 15:00 (wednesday)

08:00 - 15:00 (thursday)

08:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
82 565 80 68
Fax number:
82 565 80 68
E-mail:
chelm@lublin.ap.gov.pl
Website:
https://www.lublin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie rozpoczęło działalność w 1952 r. na mocy rozporządzenia Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 lipca 1952 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Chełmie, które swoim zasięgiem objęło powiaty chełmski, hrubieszowski, włodawski. W wyniku reformy administracji państwowej w 1975 r., nastąpiła likwidacja powiatów. Powiatowe Archiwum Państwowe w Chełmie zostało przekształcone w oddział terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, zaś siedziba przeniesiona do Krasnegostawu. Po likwidacji powiatów terenem działalności zostało województwo chełmskie (od 1984 r. oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie). Pod koniec 1990 r. Archiwum powróciło do Chełma, otrzymało nową siedzibę. Otrzymane wówczas pomieszczenia jednak nie spełniały wymogów określonych dla przechowywania materiałów archiwalnych.W 1997 r. nastąpiły kolejne zmiany w sytuacji lokalowej, Archiwum otrzymało pomieszczenia w gmachu wówczas Wojewódzkiej, obecnie Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie przy ulicy Partyzantów 40.

 

The size of the resource (m.b.):

1065.89

Number of monographs in the library:

50

Warehouse area (m2):

494.0

Shelves capacity (m.b.):

1329.89

Number of continuous publications in the library:

643

Number of places in the scientific studio:

5

The most interesting materials